Operacja w szpitalu Czerwonego KrzyżaNumer identyfikacyjny:
01311
Nazwa:
Operacja w szpitalu Czerwonego Krzyża
Miasto:
Opis:

W ciągu kilku dni między ewakuacją wojsk austriackich a przybyciem wojsk rosyjskich, austriacki Czerwony Krzyż otworzył sześć pawilonów szpitalnych oraz kilka rezerwowych. Prawdopodobnie zrobiono to tak szybko, ponieważ chciano podporządkować wszystkie nowocześnie wyposażone kliniki Szpitala Powszechnego i nie pozwolić na umieszczenie w nich rosyjskich szpitali wojskowych. Na zdjęciu z 1916 r.– operacja w szpitalu rezerwowym Czerwonego Krzyża nr ІХ we Lwowie przy ul. Słodowej 6. Z lewej strony obok stołu operacyjnego stoi doktor Zenon Leńko, świetny polski urolog, który w czasie wojny pozostał w mieście i pełnił swoje obowiązki w Szpitalu Czerwonego Krzyża.
W tym domu od 1895 r. mieściło się Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, założone w roku 1894 w Krakowie przez kanonika katedry krakowskiej, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego biskupa Pełczara. Zgromadzenie otrzymało nazwę Tercyarek Św. Franciszka. Siostry Tercyarki opiekowały się ubogimi i starszymi ludźmi. Zgromadzenie miało swoją siedzibę we Lwowie we własnym budynku przy ul. Słodowej, 10, a w późniejszym okresie także w budynku pod nr 6, gdzie utworzono szpital. Doktor Zenon Leńko, jako wyspecjalizowany urolog, przeszedł wszystkie etapy kariery w służbie zdrowia - od laboranta i asystenta lekarza dо lekarza Szpitala Powszechnego we Lwowie (obecnie Uniwersytet Medyczny). Ponadto, można uznać, iż doktor Leńko był ojcem urologii polskiej - założył specjalistyczny oddział dla chorych z problemami urologicznymi, nauczał wielu przyszłych wysokowykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Obiekt i słowa kluczowe:
Szpital, sala operacyjna, lekarze, wojskowi
Autor:
Witold Schreiber
Wydawca:
Niepublikowane
Data:
1915
Format:
10x15 cm
Status prawny:
Jurij Zawerbnyj
Kolekcja:
Kategoria:
Technika:
Napisy/Podpisy:
On obverse:
In Polish: Pawilon IX Cz. Krz. Lenko Praschil podczas operacji 1916. Lwow fot. Witold Schreiber

Sugestie: Jeśli posiadasz dodatkowe informacje dotyczące tego obrazu/źródła wizualnego lub chcesz współpracować z naszą bazą obrazów Europy Środkowo-Wschodniej, czekamy na informacje lub komentarz.

Powiązane

Numer identyfikacyjny: 05747
Miasto: Tarnopol
Data: 1910-1914
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura, dekor, rzeżba, obrazy
Numer identyfikacyjny: 02337
Miasto: Lwów
Data: 1920-1930
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Wnętrze, architektura, elementy dekoracyjne, rekonstrukcja
Numer identyfikacyjny: 01311
Miasto: Lwów
Data: 1915
Format: 10x15 cm
Autor: Witold Schreiber
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Szpital, sala operacyjna, lekarze, wojskowi
Numer identyfikacyjny: 02736
Miasto: Czerniowce
Data: Lata międzywojenne (1918-1939)
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Romаnă Hachette, Bucharest
Status prawny: Biblioteka Instytutu Narodoznawstwa, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Rezydencja biskupa, sala synodalna, uniwersytet
Numer identyfikacyjny: 02339
Miasto: Lwów
Data: 1920-1930
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew, architektura, wnętrze, detale architektoniczne, dekor
Numer identyfikacyjny: 02363
Miasto: Lwów
Data: 1930-1939
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Wnętrze, cerkiew, ołtarz
Numer identyfikacyjny: 00756
Miasto: Lwów
Data: 1916-1918
Format: Nieznany
Autor: Istvan Medgyaszoy
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Mychajło Słobodianiuk
Obiekt i słowa kluczowe: Wojskowа wystawа, wyposażenie medyczne
Numer identyfikacyjny: 00764
Miasto: Lwów
Data: 1915-1918
Format: Nieznany
Autor: Istvan Medgyaszoy
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Mychajło Słobodianiuk
Obiekt i słowa kluczowe: Pawilon, dzwony, plakaty, złom
Numer identyfikacyjny: 00646
Miasto: Lwów
Data: 1910-1937
Format: 90x140 mm
Autor: Marek Munz
Wydawca: Marek Münz, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Elektrownia, hala maszyn