Przeglądanie wg miasta

Wszystkie: 1
Refugees from Galicia at church service in Nachod, Czech Republic
ID: 3439
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1915
Miasto: Nachod
Numer identyfikacyjny: 03439
Miasto: Nachod
Data: 1915
Format: Unknown
Autor: J. Volken
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: Synagogue, architectural details, decor, refugees, people