Przeglądanie wg miasta

Wszystkie: 1
Synagogue in Mauritanian style
ID: 3433
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1910
Miasto: Husiatyn
Numer identyfikacyjny: 03433
Miasto: Husiatyn
Data: 1910
Format: Unknown
Autor: D. Poliatkevych
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: Synagogue, architecture, architectural details