Przeglądanie wg miasta

Wszystkie: 1
Typical village street
ID: 3400
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1916
Miasto: Huziejów
Numer identyfikacyjny: 03400
Miasto: Huziejów
Data: 1916
Format: Unknown
Autor: Ervin Ditl
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: Village, street, buildings, road, cart