Przeglądanie wg miasta

Wszystkie: 1
Big synagogue interior in Tarnov
ID: 3397
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1905
Miasto: Tarnów
Numer identyfikacyjny: 03397
Miasto: Tarnów
Data: 1905
Format: Unknown
Autor: Unknown
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: Synagogue, architecture, interior, decor, architectural details