Przeglądanie wg miasta

Wszystkie: 2
Students-Talmudists in front of the temple
ID: 3396
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1910
Miasto: Wyznycia
Numer identyfikacyjny: 03396
Miasto: Wyznycia
Data: 1910
Format: Unknown
Autor: E. Shraier, Sanislaviv
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: Square, synagogue, students, teacher
Greetings from Vyzhnytsia, Bukovina: Market. Synagogue. Vyzhenka.
ID: 3395
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1900
Miasto: Wyznycia
Numer identyfikacyjny: 03395
Miasto: Wyznycia
Data: 1900
Format: 90x140 mm
Autor: Leon Kenig, Chernivtsi
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: City, river, buildings, trading, synagogue