Przeglądanie wg miasta

Wszystkie: 1
Market in Brzesko near Tarnov
ID: 3381
Kolekcja: Claudia Erdheim
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Data: 1915
Miasto: Brzesko
Numer identyfikacyjny: 03381
Miasto: Brzesko
Data: 1915
Format: Unknown
Autor: Unknown
Wydawca: Claudia Erdheim, Das Stetl. Galizien und Bukowina 1890–1918. Album Verlag, Wien 2008.
Status prawny: Claudia Erdheim
Obiekt i słowa kluczowe: Town, market, buildings, cart, trading