Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 49
Portał kaplicy Trzech Króli
ID: 2336
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Nieznany
Data: 1920-1930
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 02336
Miasto: Lwów
Data: 1920-1930
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Uspeńska cerkiew, kaplica Trzech Króli, portał, architektura
Widok podwórza Uspeńskiej cerkwi
ID: 2335
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1920-1930
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 02335
Miasto: Lwów
Data: 1920-1930
Format: 17х11 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Uspeńska cerkiew, kaplica Trzech Króli, podwórze, wieża Korniakta, latarnia
Plac Stefana Jaworskiego
ID: 2084
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1947-1950
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 02084
Miasto: Lwów
Data: 1947-1950
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Trybunalski, kościół Jezuitów, budynek, przechodnie, płot, drzewa
Rzeźba Maryi Panny w ogrodzie szpitala Czerwonego Krzyża
ID: 1976
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Adolf Hegedus, Lwów
Data: 1914
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01976
Miasto: Lwów
Data: 1914
Format: 10х15 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Adolf Hegedus, Lwów
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Rzeźba Maryi Panny, ogród, zakonnice, lekarze, budynki
Figura Maryi Panny obok kościoła Matki Boskiej Śnieżnej
ID: 1975
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Nieznany
Data: 1920-1939
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01975
Miasto: Lwów
Data: 1920-1939
Format: 17х11 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Rzeźba Maryi Panny, kościół Matki Boskiej Śnieżnej, postument
Statua Sw. Jana Nepomucena przed kosciolem Sw. Anny
ID: 1974
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Nieznany
Data: 1920-1939
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01974
Miasto: Lwów
Data: 1920-1939
Format: 10x15 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ulice Grodecka, Janowska, kościół Sw. Anny, statua Sw. Jana Nepomucena
Grupa młodzieży obok pomnika Metropolity Andreja Szeptyckiego w podwórzu Akademii Bogosłowskiej
ID: 1970
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1935-1939
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01970
Miasto: Lwów
Data: 1935-1939
Format: 11x17 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, ludzie
Model pomnika metropolity Andreja Szeptyckiego
ID: 1558
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Nieznany
Data: 1931
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01558
Miasto: Lwów
Data: 1931
Format: 14х9 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, rzeźba, metropolita Andrej Szeptycki
Tablica pamiątkowa - kolaż ze zdjęć członków Towarzystwa "Sokół"
ID: 1328
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1911
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01328
Miasto: Lwów
Data: 1911
Format: 12х18 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Tablica pamiątkowa, Towarzystwo "Sokół", prezydent Lwowa Józef Neuman
Ulica Kowżuna
ID: 1327
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1898-1900
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01327
Miasto: Lwów
Data: 1898-1900
Format: 12х18 sm
Autor: Edward Trzemeski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sokoła, Towarzystwo "Sokół", ludzie, flaga