Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 67
Wbudowanie kamienia pod pomnik Zjednoczenia
ID: 833
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, одиниця зберігання 0-21041
Wydawca: Nieznany
Data: 1949
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00833
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Krakowski, spotkanie, skwer, stela pamiątkowa
Portret T. Szewczenki na Prospekcie Szewczenki
ID: 826
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, одиниця зберігання 2-121620
Wydawca: Nieznany
Data: 1966
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00826
Miasto: Lwów
Data: 1966
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Prospekt Szewczenki, skwer, klomb, portret Szewczenki, drzewa
Stela na ulicy Pasicznej
ID: 825
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-119428
Wydawca: Nieznany
Data: 1969
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00825
Miasto: Lwów
Data: 1969
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Prospekt Komsomołu Lenina, budynki, ściana dekoracyjna, młodzież
Tylna ściana Pałacu Kultury fabryki „Silmasz”
ID: 823
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, одиниця зберігання 0-107138
Wydawca: Nieznany
Data: 1964
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00823
Miasto: Lwów
Data: 1964
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: dom kultury, fabryka „Silmasz”, placyk, traktor
Jezioro niedaleko Winników
ID: 822
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, одиниця зберігання 0-48853
Wydawca: Nieznany
Data: 1953
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00822
Miasto: Lwów
Data: 1953
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: sztuczne jezioro, Jezioro Komsomolskie, las
Pomnik Marii Konopnickiej
ID: 812
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-148872
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1960-1970
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00812
Miasto: Lwów
Data: 1960-1970
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Cmentarz Łyczakowski, drzewa, pomnik Marii Konopnickiej, pionierzy, kwiaty
Wzgórze Chwały
ID: 811
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-57822
Wydawca: Nieznany
Data: 1956
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00811
Miasto: Lwów
Data: 1956
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Wzgórze Chwały, kompleks muzealny, zieleń, pomniki