Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 67
Budynki mieszkalne na Lewandówce
ID: 968
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-61353
Wydawca: Nieznany
Data: 1954
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00968
Miasto: Lwów
Data: 1954
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Lewandówka, ulica, zabudowa parterowa, słupy telegraficzne
Zabudowania fabryki „Lwiwsilmasz”
ID: 967
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-57847
Wydawca: Nieznany
Data: 1955
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00967
Miasto: Lwów
Data: 1955
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Budownictwo, fabryka „Lwiwsilmasz”, cech, panorama miasta
Główna aleja skweru na Prospekcie Swobody
ID: 966
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-20259
Wydawca: Nieznany
Data: 1944
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00966
Miasto: Lwów
Data: 1944
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: skwer Wały Hetmańskie, opera, klomb, obelisk, mała forma architektoniczna, ludzie, dzieci
Lwowskie Zakłady Autobusowe
ID: 945
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-50234
Wydawca: Nieznany
Data: 1948
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00945
Miasto: Lwów
Data: 1948
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: pusta przestrzeń, plac budowlany, zakłady autobusowe, budowniczy
Audytorium w zakładzie nauczania
ID: 944
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-191209
Wydawca: Nieznany
Data: 1945-1950
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00944
Miasto: Lwów
Data: 1945-1950
Format: Nieznany
Autor: B.A. Babanowa
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: audytorium, studentki, wykładowca, sprzęt laboratoryjny
Fabryka „Lwiwsilmasz”
ID: 943
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-191204
Wydawca: Nieznany
Data: 1960-1965
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00943
Miasto: Lwów
Data: 1960-1965
Format: Nieznany
Autor: B.A. Babanowa
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Fabryka „Lwiwsilmasz”, podwórze, produkcja
Fabryka aparatury telegraficznej
ID: 942
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-35738
Wydawca: Nieznany
Data: 1949
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00942
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: fabryka aparatury telegraficznej, cech, pracownicy, produkcja przemysłowa
Odsłonięcie pomnika W.I. Lenina
ID: 930
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego
Wydawca: Nieznany
Data: 1952
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00930
Miasto: Lwów
Data: 1952
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica 1 Trawnia (1 Maja), trybuna, ludzie, uroczyste wydarzenie, budynki
Główne wejście do Parku Kultury
ID: 905
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-86828
Wydawca: Nieznany
Data: 1956
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00905
Miasto: Lwów
Data: 1956
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: skwer, park im. B. Chmielnickiego, wejście główne
Wejście do Parku Kultury
ID: 904
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-54365
Wydawca: Nieznany
Data: 1956
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00904
Miasto: Lwów
Data: 1956
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: wejście do parku, park im. B. Chmielnickiego, kino „Przyjaźń”, plakaty koncertowe, dzieci
Copyright © 2004-2020, LvivCenter.org
Powered by siteGist CMS