Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 67
Perspektywa ulicy Doroszenki i dekoracyjne panno na szczycie budynku
ID: 3139
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego
Wydawca: Nieznany
Data: 1970-1980
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 03139
Miasto: Lwów
Data: 1970-1980
Format: 22х23 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Żowtnewa (Październikowa), budynki, panno, tory tramwajowe
Urząd Stanu Cywilnego
ID: 3134
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1949
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 03134
Miasto: Lwów
Data: 1949
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: Klub kombinatu energetycznego, ul. Iwana Franki
Opera
ID: 1050
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-191164
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1945
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01050
Miasto: Lwów
Data: 1945
Format: Nieznany
Autor: B.A. Babanowa
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Hetmańska, opera, Wały Hetmańskie, sprzątacz, przechodnie
Skwer u zbiegu ulic Iwana Franki i Kniazia Romana
ID: 1049
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-33491
Wydawca: Nieznany
Data: 1945-1950
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01049
Miasto: Lwów
Data: 1945-1950
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Watutina, ulica Czerwonoarmijska, skwer, plac zabaw, rzeźba-kompozycja, budynki, dzieci
Budynki mieszkalne przy ul. Turgieniewa
ID: 1048
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-51612
Wydawca: Nieznany
Data: 1954
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01048
Miasto: Lwów
Data: 1954
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ulica Turgieniewa, asfalt, budynki mieszkalne, samochód „Pobieda”
Plac Mickiewicza
ID: 1047
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-48168
Wydawca: Nieznany
Data: 1952
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01047
Miasto: Lwów
Data: 1952
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Mickiewicza, pierwszy trolejbus, budynki, zieleń miejska
Dawny pomnik – wazon z 700 kwiatów na 700-lecie Lwowa
ID: 1046
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-112206
Wydawca: Nieznany
Data: 1956
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01046
Miasto: Lwów
Data: 1956
Format: Nieznany
Autor: D. Mularczuk
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: ozdobny wazon, park im. I. Franki, ulica 17 Września, budynki, klomb
Cerkiew św. Olgi i św. Elżbiety
ID: 1032
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-142177
Wydawca: Nieznany
Data: 1961-1965
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01032
Miasto: Lwów
Data: 1961-1965
Format: Nieznany
Autor: E. Kalika
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: kościół św. Elżbiety, plac Kropiwnickiego, budynki, samochody, ciężarówka, przechodnie
Plac Mytny (Cłowy)
ID: 1031
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-43464
Wydawca: Nieznany
Data: 1937
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01031
Miasto: Lwów
Data: 1937
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: plac Bandurskiego, kościół Bernardynów, mur, ciężarówka, auto, jeźdźcy, przechodnie, transformator
Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
ID: 1030
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-20504
Wydawca: Nieznany
Data: 1946
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01030
Miasto: Lwów
Data: 1946
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ulica Ruska, ulica Pidwalna, skwer