Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 1
Dworzec Główny podczas wojny
ID: 3164
Kolekcja: Centrum Badań Wyzwolnogo Ruchu, Lwiw
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1941
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 03164
Miasto: Lwów
Data: 1941
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Centrum Badań Wyzwolnogo Ruchu, Lwów
Obiekt i słowa kluczowe: Bahnhofstrasse, dworzec główny, zniszczenia