Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 2
Znak upamiętniający na placu Stefana Jaworskiego
ID: 1860
Kolekcja: Walentin Klejner
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1970-1980
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01860
Miasto: Lwów
Data: 1970-1980
Format: Nieznany
Autor: Walentyn Klejner
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Walentyn Klejner
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Gwardii Ludowej im. I. Franki, ulica Teatralna, znak upamiętniający
Odsłonięcie pomnika Iwana Fedorowa
ID: 1859
Kolekcja: Walentin Klejner
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1977
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01859
Miasto: Lwów
Data: 1977
Format: Nieznany
Autor: Walentyn Klejner
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Walentyn Klejner
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, uroczyste odsłonięcie, ludzie, Arsenał Królewski