Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 1
Glówny dworzec kolejowy
ID: 285
Kolekcja: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków (MCK)
Data: 1904
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00285
Miasto: Lwów
Data: 1904
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków (MCK)
Status prawny: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków (MCK)
Obiekt i słowa kluczowe: Ryzalit, dworzec główny we Lwowie