Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 17
Posąg lwa z lewej strony wejścia do Ratusza
ID: 1586
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1995-2000
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01586
Miasto: Lwów
Data: 1995-2000
Format: 14x9 cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Posąg, Ratusz, główne wejście, Rynek
Рomnik i wejście do muzeum Iwana Fedorowa
ID: 1495
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: Wydawnictwo "Radians'ka Ukraina", Kijow
Data: 1984
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01495
Miasto: Lwów
Data: 1984
Format: 20х9 cm
Autor: R. Jakymenko
Wydawca: Wydawnictwo "Radians'ka Ukraina", Kijow
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, kościół Dominikański, Muzeum Religii i Ateizmu, cerkiew Św. Onufrego, Muzeum Iwana Fedorowa
Pomnik iwana Fedorowa
ID: 1494
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Mystectwo", Kijów"
Data: 1977
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01494
Miasto: Lwów
Data: 1977
Format: 10х20 sm
Autor: Jewgenij Derlenko
Wydawca: "Mystectwo", Kijów"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac, Arsenał Królewski
Pomnik Iwana Fedorowa
ID: 1488
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Mystectwo", Kijów"
Data: 1984
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01488
Miasto: Lwów
Data: 1984
Format: 20х9 sm
Autor: Borys Mindel
Wydawca: "Mystectwo", Kijów"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, Arsenał Królewski
Pomnik Adama Mickiewicza
ID: 1416
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Plakat", Moskwa"
Data: 1989
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01416
Miasto: Lwów
Data: 1989
Format: 10x15 cm
Autor: E. Hawryłowa
Wydawca: "Plakat", Moskwa"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, kamienice nr 8-9-10, katedra
Pomnik Mickiewicza, pomnik Franki
ID: 1415
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Radians'ka Ukraina", Kijów"
Data: 1988
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01415
Miasto: Lwów
Data: 1988
Format: 10x20 cm
Autor: Jewhen Derlemenko
Wydawca: "Radians'ka Ukraina", Kijów"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, kamienice l.8-9-10, katedra, pomnik Franki
Pomnik Mickiewicza
ID: 1414
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Radians'ka Ukraina", Kijów"
Data: 1977
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01414
Miasto: Lwów
Data: 1977
Format: 10x15 cm
Autor: O. Janowskyj
Wydawca: "Radians'ka Ukraina", Kijów"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, kamienice nr 8-9-10, katedra
Pomnik Adama Mickiewicza
ID: 1413
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Mystectwo", Kijów"
Data: 1984
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01413
Miasto: Lwów
Data: 1984
Format: 10x20 cm
Autor: Borys Mindel
Wydawca: "Mystectwo", Kijów"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Pomnik, plac Mickiewicza, kamienice nr 8-9-10, katedra
Pomnik Adama Mickiewicza
ID: 1412
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: "Radians'ka Ukraina", Kijów"
Data: 1984
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01412
Miasto: Lwów
Data: 1984
Format: 10x20 cm
Autor: R. Jakymenko
Wydawca: "Radians'ka Ukraina", Kijów"
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: pomnik Adama Mickiewicza, plac Mickiewicza, kamienice nr 8-9-10, katedra
Fontanna na Placu Mariackim
ID: 1085
Kolekcja: Serhij Tereszczenko
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1954
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01085
Miasto: Lwów
Data: 1954
Format: 12х8,5cm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Serhij Tereszczenko
Obiekt i słowa kluczowe: Plac Mickiewicza, fontanna, ulica 1 Maja, kobiety