Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 2
Dawna synagoga Chasydów
ID: 49
Kolekcja: Oleksandr Denysenko
Wydawca: Oleksandr Denysenko
Data: 1990-2000
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00049
Miasto: Lwów
Data: 1990-2000
Format: Nieznany
Autor: Oleksandr Denysenko
Wydawca: Oleksandr Denysenko
Status prawny: Niema zastrzeżeń
Obiekt i słowa kluczowe: Synagoga Chasydów, żydowskie centrum kultury
Szpital żydowski Jakóba Rappaporta
ID: 47
Kolekcja: Oleksandr Denysenko
Wydawca: Nieznany
Data: 1989-2000
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00047
Miasto: Lwów
Data: 1989-2000
Format: Nieznany
Autor: Oleksandr Denysenko
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Oleksandr Denysenko
Obiekt i słowa kluczowe: Szpital żydowski