Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 1
Siedzący Chrystus na kopule kaplicy Boimów
ID: 52
Kolekcja: Krzysztof Grabowski
Wydawca: Nieznany
Data: 2005
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00052
Miasto: Lwów
Data: 2005
Format: Nieznany
Autor: Krzysztof Grabowski
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Krzysztof Grabowski
Obiekt i słowa kluczowe: Chrystus, kaplica Boimów