Przeglądanie wg kolekcji

Wszystkie: 17
Hotel „Koruna”
ID: 965
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: K. K. L., Praha
Data: 1924
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00965
Miasto: Użhorod
Data: 1924
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: K. K. L., Praha
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: ulice, hotel, stragany, ludzie
Budynek mieszkalny na nadbrzeżnej ul. Niezależności
ID: 875
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: Nieznany
Data: 1923-1928
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00875
Miasto: Użhorod
Data: 1923-1928
Format: 90х140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Budynek, nadbrzeże, rzeka
Bank na placu Puszkina
ID: 874
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: R. S., Budapest
Data: 1938-1943
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00874
Miasto: Użhorod
Data: 1938-1943
Format: 90×140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: R. S., Budapest
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Bank, plac
Basen Spartak w Parku Gorkiego
ID: 744
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: Barasits Budapest
Data: 1938-1943
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00744
Miasto: Użhorod
Data: 1938-1943
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Barasits Budapest
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Basen
Gmach dworca kolejowego
ID: 743
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: LUMEN
Data: 1928
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00743
Miasto: Użhorod
Data: 1928
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: LUMEN
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Dworzec, peron, przydworcowe budynki, szyny, pasażerowie
Zamek w Użhorodzie
ID: 742
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: Nieznany
Data: 1920-1930
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00742
Miasto: Użhorod
Data: 1920-1930
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek
Użhorodzki zamek
ID: 741
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: Weinstock, Budapest
Data: 1938-1943
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00741
Miasto: Użhorod
Data: 1938-1943
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Weinstock, Budapest
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Zamek, mur zewnętrzny, brama
Zakarpackie Muzeum Sztuk Pięknych im. Józefa Bokszaja
ID: 740
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: Weinstock, Budapest
Data: 1938-1943
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00740
Miasto: Użhorod
Data: 1938-1943
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Weinstock, Budapest
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Źupanat (urząd obwodowy)
Kawiarnia FUREDI
ID: 738
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: Krivánek a spol., Užhorod
Data: 1928
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00738
Miasto: Użhorod
Data: 1928
Format: 90x140 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Krivánek a spol., Užhorod
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: Kawiarnia
Restawracja
ID: 737
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: "Unie", Praha
Data: 1928
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00737
Miasto: Użhorod
Data: 1928
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Unie", Praha
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: restawracja