Przeglądanie wg obiektu

Wszystkie: 4
Gmach Poczty Głównej.
ID: 3562
Kolekcja: , Ft 3267
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data: 1914–1915
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 03562
Miasto: Lwów
Data: 1914–1915
Format: 13x18 cm
Autor: Nabokow A.
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Muzeum Narodowe
Obiekt i słowa kluczowe: Poczta, ulica, kamienice, zniszczenia
Poczta Główna od strony ul. Doroszenki
ID: 3170
Kolekcja: Jurij Zawerbnyj
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1918
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 03170
Miasto: Lwów
Data: 1918
Format: 18х11 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Jurij Zawerbnyj
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Sykstuska, Poczta Główna, wojna, ruiny
Poczta Główna
ID: 2979
Kolekcja: Lwowskie Muzeum Historyczne, LIM, Fm 418
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1894
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 02979
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 37,5х27 сm
Autor: Franciszek Rychnowski
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Słowackiego, poczta, środki komunikacji
Poczta Główna
ID: 2525
Kolekcja: Lwowskie Muzeum Historyczne, Fm 418
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data: 1894
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 02525
Miasto: Lwów
Data: 1894
Format: 30x40 cm
Autor: Franciszek Rychnowski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica Słowackiego, poczta główna, tory tramwajowe, tramwaj, ludzie