Przeglądanie wg obiektu

Wszystkie: 40
Widok na kościoł jezuitów z ulicy Sykstuskiej (obecnie ul. Doroszenko)
ID: 2087
Kolekcja: Ihor Kotlobulatów
Wydawca: Tęcza, Lwów
Data: 1906-1914
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 02087
Miasto: Lwów
Data: 1906-1914
Format: 140×90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Tęcza, Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Ulica, budynki, architektura, kościoł, skwer
Kaplica pogrzebowa przy ul. Piekarskiej
ID: 1702
Kolekcja: Wolodymyr Rumjanców
Wydawca: Niepublikowane
Data: 1920-1960
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01702
Miasto: Lwów
Data: 1920-1960
Format: 10х15 sm
Autor: Nieznany
Wydawca: Niepublikowane
Status prawny: Wolodymyr Rumiancew
Obiekt i słowa kluczowe: Kaplica pogrzebowa, ulica Piekarska
Podwórze dawnego Seminarium grecko katolickiego pw Sw. Ducha
ID: 1350
Kolekcja: Lwowskie Muzeum Historyczne, LHM, Fm 2811
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data: 1880-1890
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01350
Miasto: Lwów
Data: 1880-1890
Format: 10х14 cm
Autor: Józef Eder
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Lwowskie Muzeum Historyczne
Obiekt i słowa kluczowe: Seminarium, dzwonnica, cerkiew Sw. Ducha, podworze, seminarysci
Katedra Sw. Stefana
ID: 1259
Kolekcja: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawca: Nieznany
Data: 1900-1914
Miasto: Wiedeń
Numer identyfikacyjny: 01259
Miasto: Wiedeń
Data: 1900-1914
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Katedra, architektura, transport
Kościół dominikański
ID: 1256
Kolekcja: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Wydawca: R. W. P.
Data: 1900-1914
Miasto: Praga
Numer identyfikacyjny: 01256
Miasto: Praga
Data: 1900-1914
Format: 140x90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: R. W. P.
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Kościół, architektura
Cerkiew św. Olgi i św. Elżbiety
ID: 1032
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-142177
Wydawca: Nieznany
Data: 1961-1965
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01032
Miasto: Lwów
Data: 1961-1965
Format: Nieznany
Autor: E. Kalika
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centralne Państwowe Archiwum Filmowe Ukrainy imienia G. S. Pszenycznogo, Kijów
Obiekt i słowa kluczowe: kościół św. Elżbiety, plac Kropiwnickiego, budynki, samochody, ciężarówka, przechodnie
Plac Mytny (Cłowy)
ID: 1031
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 2-43464
Wydawca: Nieznany
Data: 1937
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01031
Miasto: Lwów
Data: 1937
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: plac Bandurskiego, kościół Bernardynów, mur, ciężarówka, auto, jeźdźcy, przechodnie, transformator
Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
ID: 1030
Kolekcja: Centralny Panstwowy kinoarchiwum Ukrainy imenia G.S.Przenycznego, Одиниця зберігання 0-20504
Wydawca: Nieznany
Data: 1946
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 01030
Miasto: Lwów
Data: 1946
Format: Nieznany
Autor: Nieznany
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
Obiekt i słowa kluczowe: Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ulica Ruska, ulica Pidwalna, skwer
Pałac Arcybiskupów Greckokatolickich
ID: 776
Kolekcja: Ihor Kotlobulatów
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Data: 1912-1915
Miasto: Lwów
Numer identyfikacyjny: 00776
Miasto: Lwów
Data: 1912-1915
Format: 12x17 cm
Autor: Józef Kościesza Jaworski
Wydawca: Wydawnictwo "Centr Europy", Lwów
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: Pałac
Kapliczka cmentarna
ID: 721
Kolekcja: Ihor Kotlobulatów
Wydawca: Nieznany
Data: 1920-1939
Miasto: Woroсhta
Numer identyfikacyjny: 00721
Miasto: Woroсhta
Data: 1920-1939
Format: 90x140 mm
Autor: H. Gąsiorowski
Wydawca: Nieznany
Status prawny: Ihor Kotłobułatow
Obiekt i słowa kluczowe: cmentarz, kapliczka