Przeglądanie wg obiektu

Wszystkie: 1
Restawracja
ID: 737
Kolekcja: Rostyslaw Tatomyr
Wydawca: "Unie", Praha
Data: 1928
Miasto: Użhorod
Numer identyfikacyjny: 00737
Miasto: Użhorod
Data: 1928
Format: 140х90 mm
Autor: Nieznany
Wydawca: "Unie", Praha
Status prawny: Rostyslaw Tatomyr
Obiekt i słowa kluczowe: restawracja