Komunikacja wizualna w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku: studia porównawcze

Od marca do maja 2015 roku w Centrum Historii Miejskiej dr Anna Olszewska będzie prowadzić seminarium "Komunikacja wizualna w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku: studia porównawcze".

Miejsce: Centrum Historii Miejskiej, Lwów
Termin: 20 kwietnia – 15 maja 2015 r.

Seminarium poświęcone będzie przemianom, jakie zachodziły w kulturze wizualnej Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XX wieku. Celem spotkań jest prześledzenie głównych wyznaczników naszych kultur. Uczestnicy zostaną zaproszeni do analizy statusu komunikacji wizualnej w naszym regionie, poprzez rozpatrywanie i i porównywanie przykładów z Polski i Ukrainy, a także uciekając się do analogii z Czechami czy Litwą. Przedmiotem studiów będą różne konteksty komunikatów wizualnych (m.in.: projektowanie graficzne, fotografia, kino, wystawy, urbanistyka).

Tematy zajęć obejmują takie zagadnienia jak: piktogramy i projektowanie systemów komunikacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, popularne wyobrażenia cybernetyki i badań przestrzeni kosmicznej, wyobrażenia na temat "Zachodu" w komunistycznej Europie Wschodniej, gry i filmy animowane w krajach bloku wschodniego, komunikacja wizualna w medycynie i ochronie zdrowia, ikonosfera, współczesne tendencje w wykorzystywaniu obrazów (obrazy cyfrowe, prawo autorskie).

Kurs składa się z 8 zajęć, które zawierają wprowadzenie do tematu oraz ogólną analizę źródeł wizualnych. Zajęcia będą miały formę seminarium. Język zajęć – angielski. Do każdych zajęć uczestnicy otrzymają literaturę do przeczytania, która będzie podstawą do dyskusji. Ukończenie kursu wiąże się napisaniem krótkiego eseju związanego z tematem zajęć.

Z programem kursu można zapoznać się tu.

Dr Anna Olszewska jest kulturoznawcą i historykiem sztuki. Pracuje w sferze studiów wizualnych analizy dokumentów, historii materiałów drukowanych, historii nauki, jest kuratorem Gabinetu Rycin PAU – od 2007 r., pracuje na Wydziale Humanistycznym na AGH w Krakowie – od 2008 r. Otrzymała stopień doktora historii sztuki (Uniwersytet Jagielloński, 2006) i tytuł magistra historii sztuki i religioznawstwa (tamże, 2000, 2003). Ma doświadczenie w organizacji wystaw dotyczących historii nauki.