Specjalistyczny kurs dla przewodników po zabytkach sakralnych Lwowa w Centrum Historii Miejskiej

W ramach współpracy z Wydziałem Historycznym Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu od września do grudnia w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbywał się kurs "Lwów w perspektywie historii sakralnej, socjologii i historii sztuki". Cykl wykładów został opracowany specjalnie dla programu kształcącego przewodników po zabytkach sakralnych Lwowa "Urbi et Orbi" przy Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie. Kurs „Urbi et Orbi” miał na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej o kulturze miejskiej Lwowa, lecz również zapoznanie słuchaczy z konkretnymi obiektami zabytkowymi. Taki program pozwolił na opanowanie praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie przewodnika.

Na zajęciach omawiane były następujące tematy:

  • Miasto jako przedmiot studiów: historia;
  • Style historyczne i miasto: przegląd ogólny;
  • Miasto, sztuka i reprezentacja;
  • Procesy urbanizacji. Historyczne aspekty urbanizacji Lwowa;
  • Struktura miasta: socjologia przestrzeni;
  • Miasto jako tekst sakralny. Znaczenie przestrzeni sakralnej;
  • Sakralna polichromia i miasto;
  • Projektowanie nowoczesnego miasta: nowa architektura sakralna;
  • Lwów postsowiecki;
  • Konstruowanie obrazu miasta. "Spojrzenie turysty".

Program "Urbi et Orbi" to pomysł UKU na przysłużenie się miastu i szerszemu ogółowi poprzez organizację ciekawego i na wysokim poziomie programu szkoleniowego dla przewodników po zabytkach sakralnych Lwowa. Celem programu było dostarczenie słuchaczom wiedzy i konkretnych umiejętności, które pozwolą im na samodzielną pracę w roli przewodników po zabytkach sakralnych (i nie tylko) Lwowa.

Autor kursu: B. Szumyłowycz; wykładowcy gościnni: A.M. Kozyckyj, S.P. Lupij, R. Szafran, O. Rybczynskyj, S. Tereszczenko, M. Kapral, W. F. Kmet, D. Kadniczanskyj, W.S. Aleksandrowicz, S. Diak.