Kurs wykładów z socjoligii miasta i nauk społecznych

W ramach współpracy Centrum z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki od września do grudnia 2008 roku odbywały się w Centrum dwa seminaria dr Wiktorii Seredy, docenta katedry historii i teorii socjologii.

Cykl "Socjologia miasta" skupiał się nie tylko na wykładzie wiedzy teoretycznej, rozpatrywał również szereg konkretnych przykładów, starając się wykształcić w studentach solidne nawyki pracy badawczej w odpowiedniej dziedzinie.

W czasie wykładów omawiane były następujące tematy:

 • Miasto jako obiekt badań. Procesy urbanizacji
 • Historyczne aspekty urbanizacji. Architektura i społeczeństwo.
 • Planowanie miejskie
 • Podstawowe socjologiczne koncepcje miasta
 • Miejska nierówność i segregacja (społeczna, genderowa, religijna, wiekowa, narodowa)
 • Miasto jako tekst społeczny. Znaczenie przestrzeni społecznej
 • Konstruowanie obrazu miasta. "Spojrzenie turysty". Reprezentacja miasta w kinie
 • Globalizacja i miasta. Miasto globalne

Po wysłuchaniu cyklu wykładów magistranci uzyskali wiedzę potrzebną dla dalszej samodzielnej pracy w dziedzinie socjologii przestrzeni miejskiej, nauczyli się samodzielnie prowadzić badania terenowe, dobierać i łączyć różne metody badań, odpowiednie dla celów i zadań projektu naukowego.

Cykl "Metody wizualne w naukach społecznych" skupiał się nie tylko na przedstawieniu metod badań źródeł wizualnych. Na seminariach magistranci rozpatrywali szereg case studies, wśród których znajdą się m.in.:

 • Reprezentacje Genderowie
 • Genderowa analiza reklamy
 • Reprezentacje narodowe; wizualizacja przeszłości (dziedzictwo narodowe i muzea)
 • Miasto i pamięć: wizualne znaczenie przestrzeni społecznej.

W ramach zajęć wykorzystywane będą takie źródła wizualne jak:

 • fotografie
 • pocztówki
 • filmy
 • reklama.