Historia publiczna, popularna czy stosowana: praktyki i role przeszłości w społeczeństwie

Przez kogo, dla kogo i po co jest pisana historia? Jakie są sposoby zaangażowania w przeszłość? Historia akademicka choć jest najbardziej utytułowana i prestiżowa, nie jest jedynym sposobem budowania stosunków z przeszłością. W tym roku na wydziale humanistycznym Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego został otwarty nowy kierunek w ramach studiów magisterskich – historia publiczna. Jest nam wyjątkowo miło, że jesteśmy partnerami w tym projekcie.

W ramach programu dr Sofija Dyak prowadzi kurs "Historia publiczna, popularna, czy stosowana: praktyki i role przeszłości w społeczeństwie". Podstawowym zadaniem seminarium jest analiza różnych ról i praktyk powiązanych z przeszłością w społeczeństwie. Przede wszystkim rozpatrywany jest format "historii publicznej" będącej nie tylko sposobem na popularyzację historii i przeszłości we współczesnych społeczeństwach, ale i forum zaangażowania obywatelskiego oraz krytycznej szerokiej dyskusji o roli i zastosowaniu historii we współczesności i w przyszłości. Poprzez omówienie przykładów z różnych społeczeństw, krajów i okresów odbędzie się też, w ramach kursu, dyskusja o tym, jakie możliwości i wyzwania stoją przed historią publiczną na Ukrainie i nie tylko; co oznacza "bycie historykiem" w różnych społeczeństwach.

W ramach programu "Historia publiczna" w jesiennym semestrze roku akademickiego 2014/2015 wykładane są dwa kursy: dr Wasyl Rasewycz prowadzi kurs "Publiczna historia i media", a nasza koleżanka dr Oksana Dudko kurs "Pierwsza wojna światowa: między historiografią a jubileuszem".