Architektura dzielnic żydowskich w kontekście rozwoju miasteczek Galicji

Od lutego do kwietnia 2012 r. w Instytucie Architektury Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska" prowadzone było seminarium naukowe dla studentów pt.: "Architektura dzielnic żydowskich w kontekście rozwoju miasteczek Galicji". Seminarium odbywało się w ramach projektu "Propagowanie otwartego dostępu do badań: przygotowanie pierwszego pełnego raportu o galicyjskich synagogach na Ukrainie" organizowanego przez Centrum Historii Miejskiej, Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" i Centrum Sztuki Żydowskiej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jeruzalem.

Program kursu został obliczony na 10 zajęć. Seminaria odbywały się w każdy piątek o godz. 14:15 w sali 304 (główny budynek Politechniki Lwowskiej, ul. S. Bandery 12).

Zajęcia prowadziły: autorka kursu – docent Katedry Projektowania i Podstaw Architektury Politechniki Lwowskiej Chrystyna Bojko i docent Katedry Restauracji i Rekonstrukcji Kompleksów Architektonicznych Oksana Bojko.

Program edukacyjny miał sprzyjać rozwojowi uzasadnionego teorią stosunku do dziedzictwa architektury i sztuki oraz prowadzeniu nowych badań naukowych. Podczas zajęć była mowa o: rozwoju historycznym miast Galicji końca XVIII - początku XX wieku, etnografii wspólnot żydowskich (na podstawie danych z austriackich spisów ludności z lat 1880-1900), formowaniu zabudowy dzielnic żydowskich w miastach i miasteczkach Galicji w kontekście europejskim oraz o architektoniczno-przestrzennym układzie i charakterystyce dzielnic żydowskich w miastach i miasteczkach Galicji od końca XVIII do początku XX wieku. Szczególną uwagę poświęcono najważniejszym elementom zabudowy dzielnic żydowskich, umożliwiającym ich istnienie jako tworom autonomicznym i formującym układ przestrzenny miast i miasteczek Galicji: synagodze, mykwie (łaźni rytualnej), żydowskiemu domowi, a także rzeźbie memoratywnej dawnych żydowskich cmentarzy regionu. Seminarium zakończyło się projekcją filmu dokumentalnego ukazującego życie wspólnot żydowskich w Warszawie, Białymstoku, Lwowie i Wilnie przed wybuchem drugiej wojny światowej.

Forma seminariów przewidywała wcześniejsze zapoznanie się słuchaczy z towarzyszącymi materiałami naukowymi, przeprowadzenie wykładów, dyskusji i omówień. Dało to uczestnikom możliwość pogłębienia swojej wiedzy z architektury, sztuki, historii i kultury Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w. ogółem oraz zaznajomienia się z najnowszymi badaniami. W celu lepszego przygotowania do zajęć i zachęcenia do dyskusji, wszyscy uczestnicy otrzymali skrypty – wydrukowane materiały na każde zajęcia. Pod koniec kursu odbyły się zajęcia plenerowe we Lwowie oraz w jednym z miasteczek Galicji, gdzie w przeszłości Żydzi stanowili jedną z najliczniejszych wspólnot.

Autor kursu Chrystyna Bojko – architekt, docent Katedry Designu i Podstaw Architektury Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska". Praca doktorska na temat "Architektoniczno-przestrzenny układ dzielnic żydowskich w miastach i miasteczka Galicji pod koniec XIX i na początku XX w.". Zainteresowania naukowe: wiedza o mieście, badanie cmentarzy historycznych, kultura i sztuka żydowska.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie seminarium prosimy zwracać się do Iryny Macewko tel.: 275 17 34, mail:i.matsevko@lvivcenter.org


Przy wsparciu:


 


 

Wsparcie informacyjne: