Miasto informacyjne

4-27 października 2016 r. dr Switłana Matwijenko prowadzi seminarium "Miasto informacyjne = archeologia medialna + ekonomia polityczna".

Krótki opis kursu:

Miasto informacyjne – to jeden z elementów globalnej mega struktury. Jest ono skoncentrowane i skondensowane: miasto stwarza warunki dla współistnienia i współdziałania dużej ilości różnorodnych analogowych i cyfrowych obiektów oraz przebiegu procesów różnej prędkości i intensywności. W tenże czas miasto informacyjne jest rozdzielone, rozproszone i rozciągnięte daleko poza granice poszczególnych krajów: paradoksalna topologia miasta informacyjnego polega na tym, że w swych rozmiarach ono zawsze ustępuje globalnej wsi. Mapa i terytorium miasta informacyjnego nigdy się nie pokrywają.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii informacyjnej i ekonomii politycznej, które pomogą im napełnić innym sensem ten opis, który na razie pewnie raczej przypomina magiczny realizm Borgesa, aniżeli przedstawienie realnego urbanistycznego środowiska. Uczestnicy udzielą uwagę ostatnim naukowym dyskusjom o historycznych warunkach i specyfice transformacji i reorganizacji współczesnych jurysdykcji i geografii politycznej dla podzielenia kontroli i ustanowienia nowych hierarchii w światowym rynku informacyjnym.

W dyskusjach studenci zwrócą się do klasycznych prac filozoficznych Karla Marxa, Sigmunda Freuda, Gillesa Deleuze`a, Michela Foucaulta, Carla Schmitta, Jacquesa Lacana and Jurgena Habermasa. Przy pomocy tych oraz najbardziej współczesnych badań oni krytycznie rozpatrzą pojęcie "miasto informacyjne": dlaczego z takim sukcesem się sprzedaje i kupuje marka miasta informacyjnego? Jaką rolę w tej strukturze przydzielono konsumentowi? Czy są łamane prawa mieszkańców miasta informacyjnego? Kto czuwa nad procesem dostarczania informacji do konsumenta o specyfice działania technologii informacyjnych i miasta? Dla kogo jest korzystne podtrzymywać "poziom nieznajomości" konsumentów? Jak status konsumenta konfliktuje ze statusem obywatela?

Warunki przystąpienia do kursu:

Każde zajęcie będzie trwało 2 godziny i będzie zawierać jednogodzinny wykład i nasze seminaryjne dyskusje, podczas których uczestnicy omówią podstawowe teksty, materiały wideo i zadania praktyczne. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest udział w dyskusjach (na podstawie przeczytania zadanych tekstów, obejrzenia filmów czy projektów medialnych), podczas których uczestnicy muszą krytycznie przemyśleć zawarte w tym podstawowe idee, koncepcje, teorie i fakty oraz potrafić zaprezentować krótki sens i problematykę artykułów, zastanowić się nad odpowiedziami na zaproponowane pytania, a także przygotować kilka dyskusyjnych pytań do tekstów, filmów i projektów medialnych. Studenci będą się zastanawiać nad udanymi czy nieudanymi argumentami badaczy, możliwościami zastosowania pewnych teorii, lukami w naszym teoretycznym dyskursie i przyczynach ich powstania. Uczestnictwo w dyskusjach i wyniki zadań praktycznych – to są kryteria dla oceny i otrzymania certyfikatu kursu. Praca podczas kursu będzie zdalnie koordynowana przy pomocy strony internetowej: https://informationcitysite.wordpress.com/, na której będą pokazywane wszystkie zmiany w planie prac. Na tychże stronach są umieszczone szczegółowe kierunkowskazy dla przygotowania się do każdego zajęcia.

Więcej o programie kursu jest tu

Switłana Matwijenko – badaczka mediów (PhD z historii i filozofii technologii i teorii informacyjnej, Uniwersytet Zachodniego Ontario, 2015 oraz PhD z teorii krytycznej i teorii filmu i mediów, Uniwersytet Missouri, 2011). Wykłada na wydziale informacji i badań nad mediami Uniwersytetu Zachodniego Ontario. Jest współredaktorką (wspólnie z Paulem D. Millerem) książki The Imaginary App (MIT Press, 2014), zbioru badań o dodatkach do urządzeń mobilnych i cloud computing. Jej naukowe zainteresowania zawierają równoległą historię cybernetyki i psychoanalizy, zjawisko konsumenta-współuczestnika (complicit user) oraz medialną archeologię wojny informacyjnej. Ostatnie publikacje: "Interpassive User: Complicity and the Returns of Cybernetics" (Fibreculture Journal 25"Apps and Affect") oraz "Cinema for A Missing People: Gilles Deleuze’s Crystal Image and Alexander Dovzhenko’s Zvenyhora". Teraz ona pracuje nad książką (we współpracy z Nickiem Dyer-Withefordem) "Wojny informacyjne i spersonizowany Internet".