Pierwsza wojna światowa: między historiografią a jubileuszem

W bieżącym semestrze, od września 2014 r., w ramach współpracy z Wydziałem Humanistycznym Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu (UKU), dr Oksana Dudko prowadzi cykl wykładów "Pierwsza wojna światowa: między historiografią a jubileuszem". Słuchaczami kursu są studenci – historycy z Wydziału Humanistycznego UKU.

Kurs poświęcony jest badaniu współczesnej historiografii wojny, a także jej przedstawienia w mediach, kinematografii, literaturze, komiksach, grach komputerowych, interaktywnych projektach internetowych i na portalach społecznościowych. Wielka wojna była totalną współczesną katastrofą, która dotknęła nie tylko wojskowych, ale i ludność cywilną na różnych kontynentach. Tematycznie wykładany kurs dotyka globalnych i indywidualnych wymiarów wojny. Kurs ma celu pokazać jak wojna zmieniła granice i systemy polityczne, jak transformowała imperialną przestrzeń; co oznaczało dla Europy pojawienie się nowych państw narodowych, jakie znaczenie miała wojna dla transformacji kulturalnej, jak wpływała na gospodarkę i naukę.

Z drugiej strony, kurs przeanalizuje "wojny kulturowe”, czyli "szeroki wachlarz przedstawień, poprzez które [ludzie] nadawali wydarzeniom sens i przekonywali siebie, że trzeba kontynuować walkę". Z wykorzystaniem koncepcji "wojen kulturowych" podczas kursu będzie rozpatrywane indywidualne doświadczenie różnych jej uczestników - jak wyglądało życie na froncie, co oznaczała wojna dla żołnierzy; z jakiej perspektywy oglądali wojnę uchodźcy, wysiedleńcy i jeńcy wojenni; jaki stosunek do wojny miała pokojowo nastawiona ludność; co oznaczało życie na wrogim okupowanym terytorium i w zniszczonym mieście; jak zmieniały się role płci kulturowej; jakie doświadczenia emocjonalne, fizyczne i moralne przyniosła wojna.