Kulturowe fortece: nowa interpretacja, ochrona i architektura pamięci

Od marca do maja 2014 roku w Centrum Historii Miejskiej stypendystka programu Fulbrihta, badaczka Ashley Bigham (Uniwersytet Yale) będzie prowadzić seminarium "Kulturowe fortece: nowa interpretacja, ochrona i architektura pamięci".

Uczestnikami kursu zostali studenci pięciu lwowskich uniwersytetów, wykładowcy i badacze lwowskich instytucji naukowych. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach - w każdy wtorek i w każdy czwartek.

Kurs "Kulturowe fortece: nowa interpretacja, ochrona i architektura pamięci" poświęcony jest zabytkom, miejscom historycznym i krajobrazom,nie wpisującym się w tradycyjne wyobrażenie o architektonicznych metodach uczczenia pamięci.

Miejsca poświęcone pamięci pełnią nie tylko funkcję mającą ocalić od zapomnienia, ale też interpretacyjną i edukacyjną. Proces przyswajania wartości kulturalnych jest skomplikowany i często uwarunkowany okolicznościami społecznymi i politycznymi. Jaką odpowiedzialność ponosi architekt pracując z miejscami historycznymi? Jaką rolę odgrywa środowisko architektoniczne w interpretacji historii? W jaki sposób architekci mogą dać nowe znaczenie, nową energię i zwrócić uwagę społeczeństwa na konstrukcje historyczne?

Kurs wykracza poza granice miejsc poświęconych pamięci takich jak pomniki czy łuki triumfalne. Podczas zajęć odbywać się będzie poszukiwanie nowych form ochrony zabytków w różnych miastach i miejscach świata. Odnosi się to do budynków, miejsc, infrastruktur, które niezauważalnie wiążą nas z przeszłością. Szczególnie interesujące są miejsca odnowione, w których przecinają się funkcje współczesne i rytuały historyczne.

Program kursu w języku ukraińskim i angielskim.

Kurs obejmuje 5 zajęć. Miejsce - Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Akademika Bohomolca 6). Forma zajęć – seminarium. Język – angielski.

Po ukończeniu seminarium uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający pozytywne ukończenie kursu.

Ashley Bigham – architekt, stypendystka Programu Fulbrighta, w ramach którego bada systemy fortyfikacji wokół Lwowa. Niedawno otrzymała stopień magistra architektury w Szkole Architektury Uniwersytetu Yale. Oprócz studiowania w Yale, zdobywała doświadczenie w nauczaniu na tym uniwersytecie pod kierownictwem prof. Dolores Hayden,  a także na stanowisku asystenta wykładowcy na Uniwersytecie Tennessee. Rozwijała się zawodowo odbywając praktyki w firmie "MOS" (Nowy Jork)zajmującej się architekturą interdyscyplinarną oraz w firmie "Gray Organschi Architecture" (New Haven).

Projekt badawczy Ashley Bigham w Centrum Historii Miejskiej dotyczy ochrony i współczesnej adaptacji historycznych struktur fortyfikacyjnych Galicji. Jej badania skupiają się na ich kulturowej i architektonicznej tożsamości poprzez poznawanie ich współczesnego kontekstu.