Architektura awangardowa w przestrzeni miejskiej

Centrum Historii Miejskiej zaprasza do udziału w kursie seminaryjnym dr Michajła Ilczenki (Uralski Oddział RAN) pt. "Awangard w przestrzeni miejskiej Europy Wschodniej w l. 20. I 30. XX w.: funkcje społeczne i codzienna praktyka".

Uczestnikami kursu zostali studenci lwowskich uniwersytetów, badacze lwowskich instytucji naukowych i praktykujące specjalisty w dziedzinie architektury. Czas trwania kursu wynosi miesiąc i składa się z 8 zajęć, odbywanych cotygodniowo w każdy wtorek i w każdy czwartek. 

Miejsce – Centrum Historii Miejskiej (ul. Akademika Bohomolca 6).
Forma zajęć – seminaria.
Język – rosyjski i ukraiński.

Celem kursu jest rozpatrzenie i analiza różnych form działania i wpływu awangardowych eksperymentów architektonicznych okresu miedzywojennego na sposoby organizacji przestrzeni miejskiej, rytm życia codziennego i ogólną symbolikę wyglądu architektonicznego wspólczesnych miast.

Architektura awangardowa zawsze zawierała szczególny przekaz społeczny. Wielkoskalowe eksperymenty urbanistyczne lat 20. i 30. XX w., które przeprowadzano w różnych częściach świata, miały na celu nie tylko ustanowienie nowych standardów architektonicznych i estetycznych, ale także popularyzację nowych wartości, nawyków, układów życiowych i, można powiedzieć, kształtowały nowe społeczeństwo i nowego człowieka. Architektura awangardowa była nie tylko nierozdzielna ze sferą społeczną, ona ją bezpośrednio zmieniała, wytyczając nowe tendencje życia społecznego. W tym sensie bardzo ważnym jest zrozumienie, co możemy dostrzec w architekturze awangardowej dziś, oprócz "zabytku" i "spuścizny" historycznej. Jakie wartości demonstruje? I co nowego można odkryć w otaczającej przestrzeni miejskiej, jej urządzeniu, symbolice i w nas samych?

Głównym przedmiotem dyskusji podczas zajęć będzie architektura konstruktywizmu – stylu, w którym idea zmiany rzeczywistości społecznej znalazła swoje najbardziej radykalne wcielenie. Rozpatrywane będą przykłady projektów urbanistycznych i eksperymentów społecznych, które rozwijały się w największych centach przemysłowych Związku Radzieckiego, a więc w Moskwie, Leningradzie, Charkowie, Mińsku, Swierdłowsku. Oprócz tego, planowane jest porównanie eksperymentów konstruktywizmu z analogicznymi tendencjami w rozwoju architektury funkcjonalizmu w Europie Wschodniej w ogólności. Szczególną uwagę poświęcono w tym kontekście cechom ugruntowania funkcjonalizmu w przestrzemi miejskiej Lwowa.

Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów z omówieniem najważniejszych kwestii. Studenci będą wykonywali zadania praktyczne, będące wynikiem dyskusji.

Dokładniej z programem można zapoznać się tu.

Wymagania:

Uczestnicy kursu mają opracować polecaną literaturę do zajęć, która będzie podstawą do dyskusji oraz odrabiać zadania praktyczne. Udział w dyskusjach i wyniki zadań będą kryteriami oceny dla otrzymania certyfikatu kursu.

Mychajło Ilczenko – badacz socjologii przestrzeni miejskiej, transformacji postradzieckich i metodologii nauk społecznych. Autor licznych publikacji na temat współczesnych badań instytucjonalnych i urbanistyki. W 2011 r. obronił doktorat z politologii. Uczestnik szeregu projektów badawczych, naukowo-oświatowych i artystycznych związanych z architekturą awangardową. Współpracownik naukowy Instytutu Filozofii i Prawa Uralskiego Wydziału Rosyjskiej Akademii Nauk, wykładowca.