Edukacyjny program artystyczny „Art-Klucz”

Od 25 marca do końca maja 2009 roku galeria "Dzyga" oraz Centrum Sztuki Sakralnej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego z inicjatywy przedsiębiorców Lwowa realizowali program "Odkrywamy świat sztuki" skierowany do szerokiej publiczności (biznesmeni, politycy, urzędnicy, inteligencja). W ramach przygotowanego przez organizatorów cyklu wykładów, które dotyczą światowej kultury urbanistycznej i architektury, Bohdan Szumylowycz, historyk sztuki i pracownik naukowy Centrum, wygłosił kilka wykładów.

W pierwszym cyklu odbyli się następujące spotkania w Centrum Historii Miejskiej:

  • Narodziny sztuki: historia początków (25 marca 2009);
  • Sztuka: historia pojęcia (22 kwietnia 2009);
  • Psychofizjologiczne podstawy wizualnego odbioru sztuki (20 maja 2009).