Seminarium o historii miejskiej

Od stycznia do marca 2008 roku we współpracy z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem Centrum przeprowadziło swoje pierwsze seminarium z historii miasta. Seminarium prowadził dr Tarik Cyril Amar. Głównym zadaniem zajęć było zapoznanie studentów z niewielkim, ale istotnym wyborem podejść w tej dyscyplinie naukowej, jednocześnie zwracając uwagę na procesy społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych zmian, które kształtowały miasto w jego historii. Studenci mieli okazję poćwiczyć się w różnych sposobach interpretacji faktów, wykorzystać metodę dyskursywną, psychologię, zbadać skrzyżowanie dziedzin historii miejskiej – geograficznej i kulturowej. Słuchacze czytali teksty należące do paradygmatu modernizacyjnego oraz prace jej krytyków.