Kluczowe pojęcia i terminy kulturoznawstwa

W semestrze jesiennym 2013 roku Bohdan Szumyłowycz prowadzić będzie zajęcia pt. "Kluczowe pojęcia i terminy kulturoznawstwa" – dla studentów Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego z kierunków pedagogika społeczna (1 rok) i historia (3 rok).

Kulturoznawstwo bada różne przejawy "żywej kultury", stosunki między jednostką a społeczeństwem, sukcesy i porażki kultury technologicznej, transformację sztuki i estetyki, stosunki między życiem a śmiercią w różnych kulturach, zmienność paradygmatów filozoficznych w historii kultury i wiele innych kwestii.

Humanistyczne kulturoznawstwo opiera się na historii, geografii, literaturoznawstwie, etnografii, religioznawstwie, historii sztuki, filozofii i estetyce. W kulturoznawstwie spotykają się różne czynniki społeczne i funkcjonalne, albo czysto kulturowe. Ambiwalentność ta rodzi wielość podejść do kultury.

Celem zajęć "Kluczowe pojęcia i terminy kulturoznawstwa" jest to, by studenci po ich odbyciu mieli ogólne pojęcie o metodach i kierunkach, które powstały na styku nauk historycznych i kulturoznawstwa. Po ukończeniu kursu studenci łatwiej zagłębiać będą się w problematyczne pole kulturoznawstwa poprzez podejście historyczne i metodologię. Zajęcia mają zorientować słuchaczy w trudnym polu kulturoznawstwa i ułatwić im percepcję problematycznych pytań tej dyscypliny.