Za kulisami pogranicza: społeczna historia sztuki

Od września do grudnia 2011 dr Mayhill Fowler (Princeton University) prowadzić będzie cykl wykładów pt. "Za kulisami pogranicza: społeczna historia sztuki". Seminarium to jest wspólnym projektem Centrum Historii Miejskiej i Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu (UKU).

Zajęcia trwać będą przez jeden semestr. Ich uczestnikami będą absolwenci i studenci UKU oraz programu MIHUS. Seminarium otwarte jest również dla studentów i doktorantów innych uczelni. Zajęcia odbywać będą się w języku angielskim raz w tygodniu.

Zajęcia "Za kulisami pogranicza: społeczna historia sztuki" poświęcone są światu sztuki, jego strukturze społecznej i politycznej. Przedmiotem badań dr Fowler jest Imperium Rosyjskie i Związek Radziecki – dwa państwa, w których sztuka miała w ogólnym odczuciu "znaczenie". W czasie zajęć studenci analizować będą to, w jaki sposób ludzie interpretowali sztukę, jaką funkcję pełniła ona w życiu twórców, publiczności, a także tych, którzy zajmowali się jej regulowaniem. Stosunkowo późny (w porównaniu do Europy) rozwój kultury wysokiej, profesjonalizacja sztuki, import i eksport z Zachodu, wybuch artystyczny w XIX-XX wieku, imperialny, narodowy i sowiecki menedżment artystyczny, zmiana roli artysty i sztuki w społeczeństwie, dynamika centrum i peryferii, rozwój sztuki i miasta – to tylko niektóre z tematów, które poruszone zostaną w trakcie zajęć.

Formy nauki określi historia kulturowa. Innymi słowy, słuchacze seminarium będą się starali zrozumieć nie tylko artystyczne osiągnięcia Rosji i Związku Radzieckiego, ale również świat zmysłów, który za nimi stoi. Seminarium nie pretenduje do bycia wyczerpującym – spróbuje natomiast dać uczestnikom szereg narzędzi analitycznych potrzebnych do czytania i pisania o kulturze.

Program zajęć znajduje się tutaj (w języku angielskim).

Z wymaganiami wobec słuchaczy zapoznać można się tutaj (w języku angielskim).

Mayhill Fowler obroniła pracę doktorską z historii pt. "Beau monde: państwo i scena na skraju imperium. Rosja i Radziecka Ukraina, 1916-1941" na Princeton University. Studiowała literaturę rosyjską oraz aktorstwo.