Edukacja

Centrum poświęca wiele uwagi programom edukacyjnym, za pomocą których pragnie rozwijać studia urbanistyczne we Lwowie, Ukrainie i ogółem w Europie Wschodnie.

Jako instytucja niepaństwowa, Centrum Historii Miejskiej nie ma prawa do nadawania stopni akademickich ani dyplomów. Jednak współpraca z uniwersytetami oraz innymi szkołami wyższymi umożliwia studentom branie udziału w programach edukacyjnych Centrum oraz otrzymywanie punktów za zaliczone tam zajęcia.

W 2008 roku, we współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim, akademicki dyrektor Centrum, dr Tarik Cyril Amar, prowadził zajęcia dotyczące interdyscyplinarnych metod badawczych w badaniach historii miejskiej. Bohdan Szumyłowycz, pracownik Centrum, wygłosił cykl wykładów z kulturoznawstwa, zaś Wiktoria Sereda, wykładowca Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, prowadziła zajęcia z socjologii miasta.

Centrum planuje rozwijać swoją działalność edukacyjną. Prócz pomocy w nawiązywaniu kontaktów z ukraińskimi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi, biblioteka Centrum umożliwia studentom dostęp do literatury naukowej, niezbędnej dla realizacji projektów badawczych.