Historia żydowska, wielonarodowa przeszłość i wspólne dziedzictwo: doświadczenie miejskie w Europie Wschodniej

Miejsce: Centrum Historii Miejskiej, Lwów, Ukraina
Czas: 13 lipca – 7 sierpnia 2015 r.

Od 2009 r. organizujemy coroczne szkoły letnie poświęcone historii żydowskiej i wielonarodowej historii w Europie Wschodniej. Głównym zadaniem tych szkół jest podjęcie i prowadzenie dyskusji w środowisku akademickim i przestrzeni publicznej na temat nowego podejścia do badań historii Żydów i dziedzictwa w wielonarodowym i wielokulturowym kontekście Europy Wschodniej i Centralnej.

Nasze najbliższe trzy szkoły, które odbędą się w latach 2015-17 będą kontunuacją tematyki poprzednich programów, ale pojawią się także elementy nowe. Zachowując interdyscyplinarny format wykładów, będziemy się koncentrować bardziej na historii miejskiej i wymiarze praktycznym, przede wszystkim włączając podejścia historii publicznej.

Szkoła letnia 2015 będzie połączeniem programu akademickiego, szkoły językowej i zajęć praktycznych z historii publicznej i badań dziedzictwa. Program będzie zawierał wykłady z historii Żydów w Europie Wschodniej, podstawowy kurs jidysz (z możliwością zajęć dodatkowych dla poziomu średniego), seminaria, które podejmą problemy historii kultury transnarodowej, badań nad pamięcią i dziedzictwem. Ważną częścią programu będzie praca praktyczna ze źródłami oraz zapoznanie się z różnymi formami realizacji projektów w przestrzeni publicznej miasta. Uczestnicy seminariów będą mieli możliwość dyskusji na temat swoich badań, projektów oświatowych i kulturalnych. W programie znajdą się także wycieczki, spotkania z ekspertami i badaczami, dyskusje i warsztaty.

Częścią programu będą także warsztaty "Miejsca żydowskiej historii we Lwowie: sztuka, spuścizna, pamięć". Głównym zadaniem warsztatów jest włączenie uczestników w poszukiwania sposobów zwracania uwagi na grupy i ludzi, którzy żyli w mieście przed II wojną światową i Holocaustem. Warsztaty będą składały się z wykładów i zajęć w grupach. Zakończą one szkołę letnią otwarciem wystawy, poświęconej żydowskiej historii i dziedzictwu Lwowa.

Po ukończeniu szkoły uczestnicy otrzymają:

  • certyfikat z wykazem wysłuchanych wykładów;a
  • certyfikat językowy ukończenia podstawowego kursu jidysz w rozmiarze 40 godzin (po zdaniu egzaminu końcowego).


Tematy zajęć:

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o zwracanie się do dyrektora szkoły, Iryny Matsevko, e-mail i.matsevko@lvivcenter.org.