Wykład prof. Serhija Jekelczyka na podwórzu Centrum
Wycieczka po Drohobyczu
Wycieczka „Zachodnioukraińska Republika Ludowa we Lwowie”
Dyskusja na temat I wojny światowej
Wykład dr Joanny Lisek o literackim świecie jidysz we Lwowie
Cykl wykładów prof. Petrovskiego-Shterna o historii Żydów w Europie Wschodniej

Historia Żydów i wieloetniczna przeszłość Europy Środkowej i Wschodniej

Miejsce: Centrum Historii Miejskiej, Lwów, Ukraina
Termin: 14 lipca - 8 sierpnia 2014 r.

Centrum Historii Miejskiej organizuje kolejną szkołę letnią "Historia Żydów i wieloetniczna przeszłość: dyskusje i podejścia do poznania społeczeństwa, kultury i dziedzictwa Europy Środkowej i Wschodniej".

Szkoła ma na celu zwrócenie uwagi młodych badaczy na wieloetniczną przeszłość Ukrainy oraz szerzej – Europy Środkowej i Wschodniej. Czterotygodniowy program daje możliwość pogłębienia wiedzy oraz zaznajomienia się z najnowszymi podejściami i dyskusjami w badaniu i nauczaniu społeczeństw o wielokulturowym dziedzictwie. W ten sposób staramy się zachęcić młodych historyków i humanistów do realizacji nowych projektów badawczych dotyczących złożonej wieloetnicznej przeszłości Ukrainy oraz do zastosowania nowych metod i interpretacji. Ważne jest nie tylko aby sprzyjać rozwojowi świadomości o unicestwieniu i przesiedleniu wspólnoty, zasiedlającej do czasów II wojny światowej tereny współczesnej Ukrainy oraz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale również aby sformułować nowe narracje kulturowe i historyczne, przy wykorzystaniu choćby szerokich dyskusji publicznych.

Opis programu

Letnia szkoła będzie trwała miesiąc: od 14 lipca do 8 sierpnia 2014 r.
Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

Program obejmuje kurs jidysz dla początkujących, podstawowy kurs wykładów z historii Żydów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków żydowsko-ukraińskich oraz kilka krótkich kursów będących przeglądem i analizą tego, w jaki sposób można zastosować różne podejścia do nauczania i wykładania historii Ukrainy w kontekście historii Europy Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku.

Wykładowcy szkoły i tematy zajęć:

Prof. Tarik Cyril Amar (Uniwersytet Columbia): Historia, pamięć, polityka: współczesna Ukraina i możliwości oraz wyzwania różnorodności (tekst w języku angielskim)

Prof. Serhij Jekelczyk (Uniwersytet Wiktorii, Kanada): Wielokulturowość na Ukrainie w dobie rewolucji (1917-1930) (tekst w języku angielskim)

Prof. Yohanan Petrovsky-Shtern (Uniwersytet Northwestern, Illinois): Żydzi w Europie Wschodniej, 1772-1990 (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków ukraińsko-żydowskich) (tekst w języku angielskim)

Prof. John-Paul Himka (Uniwersytet Alberty): Jak historycy mogą wykorzystywać materiały wizualne: obrazy, fotografie, filmy (tekst w języku angielskim)

Dr Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Kurs języka jidysz

Codziennie, z wyjątkiem weekendów, uczestnicy będą brali udział w dwóch zajęciach z jidysz i dwóch zajęciach spośród zaproponowanych kursów historycznych. Zajęcia prowadzone będą w różnych formatach: wykładów, seminariów, dyskusji, pokazów i omówień filmów artystycznych i dokumentalnych. Do każdego kursu będą przygotowane skrypty, przesłane uczestnikom półtora miesiąca przed rozpoczęciem szkoły w celu przygotowania się do zajęć. Program przewiduje także wykłady gościnne, dyskusje, pokazy filmów i wycieczki po Lwowie oraz miasteczkach historycznej Galicji.

Po ukończeniu szkoły uczestnicy otrzymają:

  • certyfikat z informacją o wszystkich wysłuchanych kursach
  • certyfikat o ukończeniu kursu językowego z jidysz (stopień podstawowy) w wymiarze 40 godzin. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin z języka pod koniec zajęć w szkole

Zajęcia prowadzone będą w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Wideorelacja z letniej szkoły:


W razie pytań prosimy się zwracać do koordynatora szkoły Iryny Macewko mailowo: i.matsevko@lvivcenter.org bądź telefonicznie: (032) 275 17 34.

Informację o poprzednich letnich szkołach z historii i kultury żydowskiej mogą Państwo znaleźć tutaj.