Wykładowcy i uczestnicy szkoły letniej zapoznają się ze sobą
Wykład gościnny prof. Jana T. Grossa
Spotkanie z prof. Serhijem Jekelczykiem
Spotkanie z Janiną Hescheles, która przeżyła Holokaust we Lwowie
Rozmowa z prof. Aaronem Weissem. Komentator: dr Wasyl Rasewycz
Wycieczka: Bereżany, Podhajce, Buczacz

Historia Żydów i wieloetniczna przeszłość Europy Środkowo-Wschodniej: społeczeństwa, kultury i dziedzictwo

Miejsce: Centrum Historii Miejskiej, Lwów, Ukraina
Termin: 15 lipca - 9 sierpnia 2013 r.

Szkoła ta była jednocześnie nowym przedsięwzięciem Centrum Historii Miejskiej oraz kontynuacją naszych wcześniejszych projektów, ukierunkowanych na popularyzację historii Żydów i kultury żydowskiej jako integralnej części wielokulturowej przeszłości Ukrainy. Podobnie jak poprzednie szkoły, organizowane w latach 2010/2011/2012, tegoroczna szkoła skupiała się na historii i kulturze Żydów środkowoeuropejskich, jednak proponowała bardziej kompleksowe podejście, przedstawiając różne perspektywy narodowe, społeczne i indywidualne. Podejście takie miało na celu stymulowanie historycznej perspektywy współpracy i wzajemnych związków w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym, zachęcanie historyków do zastosowania podejścia interdyscyplinarnego i wieloaspektowego, wprowadzenie do ukraińskich badań historycznych nowych tematów i kontekstów.

Wielość identyfikacji i tożsamości – narodowych, religijnych, społecznych i państwowych, które zmieniały się w czasie i przestrzeni, biegnąc w poprzek rodzin, grup sąsiedzkich, dzielnic, instytucji i miast – przedstawiona została podczas seminariów i wykładów. Część programu dotyczyła masowych i często przymusowych zmian, które miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku i pozostawiły po sobie konkurencyjne dziedzictwa, wymagające badań, analizy, interpretacji, a także publicznej dyskusji i upamiętnienia.

Szkoła proponowała kurs podstawowy z jidysz, języka niezbędnego dla badaczy, którzy badają albo planują badanie wieloetnicznej i wielokulturowej przeszłości regionu.

Program szkoły letniej obejmował wykłady gościnne i dwa warsztaty. Podczas warsztatów "Jak nauczać o wieloetnicznej przeszłości Ukrainy?" omawiane były programy dydaktyczne uniwersytetów ukraińskich oraz wyzwania związane z kształceniem i prowadzeniem badań nad wieloetniczną przeszłością. Warsztaty "Kultura na skrzyżowaniu kultur" były ukierunkowane na różne formy współczesnej kultury i sztuki sięgające do złożonej, wielokulturowej przeszłości.

Wykładowcy szkoły i tematy zajęć:

Prof. Tarik Cyril Amar (Columbia University): Miasto i historia Żydów w Europie Wschodniej XX wieku: współczesność, migracje i katastrofa(tekst w języku angielskim)

Prof. Theodore R. Weeks (Southern Illinois University Edwardsville): Historia Żydów w wieloetnicznej Europie Środkowo-Wschodniej, 1850-1918 (tekst w języku angielskim)

Dr. Sofia Dyak (Centrum Historii Miejskiej): Nasze, ich, wspólne? Dyskusje o dziedzictwie w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku (tekst w języku angielskim)

Dr. Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Kultura żydowska z perspektywy genderowej - tradycja i nowoczesność (tekst w języku angielskim)

Dr Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Kurs języka jidysz

Dr. Mayhill Fowler (University of Toronto): Modernizm i pogromy: kultura i sztuka na pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX (tekst w języku angielskim)

Z programem szkoły można się zapoznać tutaj (tekst w języku angielskim).

Z pytaniami prosimy zwracać się do koordynatora akademickiego Centrum, dr Iryny Macewko: i.matsevko@lvivcenter.org, (032) 275 17 34.