Zajęcia z jidysz
Na zajęciach dr Semena Goldinga
Wykład gościnny dr Arkadija Zeltsera
Spacer po żydowskim Lwowie
Zwiedzanie mykwy (Lwów)
W synagodze (Dubno)
Na cmentarzu żydowskim (Bełz)

Żydowska historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w.

Miejsce: Centrum Historii Miejskiej, Lwów, Ukraina
Termin: 2-27 lipca 2012 r.

Szkoła letnia ma na celu wspieranie rozwoju zainteresowania wielokulturowym dziedzictwem Ukrainy i badań z zakresu studiów żydowskich oraz formowanie środowiska młodych ukraińskich badaczy o wspólnych zainteresowaniach naukowych. Szkoła jest szansą na pogłębienie wiedzy o żydowskiej historii i kulturze Ukrainy i całej Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w., na zaznajomienie się z najnowszymi badaniami, rozmowy i konsultacje ze specjalistami z wiodących ośrodków studiów żydowskich Ukrainy, Izraela i Polski.

W szkole letniej wzięło udział 20 uczestników (studentów ostatnich lat, doktorantów, młodych badaczy i wykładowców, przewodników wycieczek oraz dziennikarzy) z różnych miast Ukrainy.

W ciągu czterech tygodni uczestnicy uczestniczyli w trzech cyklów seminariów z historii Żydów Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w., kursu historii tradycyjnej i współczesnej kultury żydowskiej, oraz seminarium z historii Holokaustu na Ukrainie. 40-godzinny kurs języka jidysz dla początkujących da uczestnikom możliwość kontynuacji nauki w międzynarodowych szkołach językowych i rozpoczęcia własnych badań nad tematyką żydowską wymagających opracowania materiałów źródłowych w jidysz.

Uczestnicy odwiedzili miejsca związane z historią i dziedzictwem żydowskiej wspólnoty we Lwowie, Brodach, Żółkwi i innych miasteczkach zachodniej Ukrainy. Zaplanowano było obejrzenie zbiorów judaica Lwowskiego Muzeum Historii Religii, zwiedzanie istniejącej synagogi we Lwowie, projekcje filmów.

Kursy wykładowe:

Z programem szkoły można się zapoznać tutaj (tekst w języku ukraińskim).

Po ukończeniu szkoły uczestnicy otrzymali:

- certyfikat z informacją o wszystkich wysłuchanych kursach z żydowskiej historii i kultury;
- certyfikat o ukończeniu kursu językowego z jidysz (stopień podstawowy) w wymiarze 40 godzin (po zdaniu egzaminu)

Jeśli będą Państwo mieli pytania, prosimy zwracać się do koordynatora ds. akademickich Centrum -Iryny Macewko pod nr tel.: . +38 032 275 17 34 lub mailowo: i.matsevko@lvivcenter.org