Wykład otwarty Marka Carynnyka
Zajęcia z jidysz
W synagodze w Drohobyczu
Wykład dr Władimira Lewina w synagodze lwowskiej
Zakończenie zajęć prof. Natalii Aleksiun
Na cmentarzu żydowskim w Brodach

Żydowska historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej

Miejsce: Centrum Historii Miejskiej, Lwów, Ukraina
Termin: 27 czerwca - 22 lipca 2011

Pierwsza szkoła odbyła się w Centrum w lipcu 2010. Pozytywne opinie jej uczestników oraz wykładowców stały się dodatkową zachęta do kontynuowania projektu szkół letnich w Centrum. Biorąc pod uwagę to, że ukraińskie uczelnie wyższe praktycznie nie oferują zajęć z dziedziny żydowskiej historii i kultury, chcieliśmy umożliwić młodym ludziom na Ukrainie pogłębianie ich wiedzy o historii życia społeczności żydowskiej na Ukrainie i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przyczynić się do kształtowania się środowiska młodych fachowców, połączonych wspólnymi zainteresowaniami naukowymi. W tym roku zaprosiliśmy wykładowców z Nowego Jorku, Jerozolimy, Wrocławia i Kijowa.

W szkole letniej wzięło udział 20 młodych ludzi (studentów, magistrów, doktorantów, młodych badaczy i wykładowców, dziennikarzy) z 12 miast Ukrainy.

Przez cztery tygodnie uczestnicy uczestniczyli w dwóch intensywnych seminariach z historii Żydów Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w., seminarium o historii kultury żydowskiej regionu, odrębnym seminarium na temat historii Holokaustu na Ukrainie oraz 40-godzinnym kursie jidysz na poziomie podstawowym, pozwalającym chętnym na kontynuację nauki języka w międzynarodowych szkołach językowych.

Seminaria:

1. Prof. Natalija Aleksiun (Wyższa Szkoła Judaiki w Touro College, Nowy Jork). "Historia Żydów Galicji XIX-XX w. Między tradycją a współczesnością";

2. Dr Władimir Lewin (Centrum Sztuki Żydowskiej przy Uniwersytecie w Jerozolimie). "Historia Żydów Imperium Rosyjskiego oraz Związku Radzieckiego), 1772-1991";

3. Dr Joanna Lisek (Studium Kultury i Języków Żydowskich, Uniwersytet Wrocławski). "Tradycyjna kultura żydowska – człowiek, zwyczaje, zajęcia";

4. Dr Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski): Kurs języka jidysz;

5. Dr Anatolij Podolśkyj (Ukraińskie Centrum Badań nad Historią Holokaustu). "Historia Holokaustu na Ukrainie: badania, publikacje, refleksja".

W czasie szkoły odbyły się wykłady gościnne, dyskusje i seanse filmowe, które były otwarte dla szerokiego koła zainteresowanych osób. Wśród wykładowców gościnnych znaleźli się badacze z szeregu najlepszych światowych uniwersytetów: Israel Bartal, Semen Goldin, Jonatan Dekel-Chen, Simon Rabinovitch, którzy zapoznali uczestników ze stanem współczesnych badań w dziedzinie historii żydowskiej. Badacze z Ukrainy – Wita Susak, Wasyl Rasewycz, Maksym Hon, Leonid Finberg, Chrystyna Bojko – mówili o sztuce żydowskiej, polityce pamięci, spuściźnie kulturowej etc. Osobne spotkanie zostało poświęcone sytuacji i perspektywom muzeów żydowskiej historii i kultury na Ukrainie.

Uczestnicy szkoły odwiedzili Żółkiew i Brody i zapoznali się z ich historią, a także odbyli wycieczkę po miejscach związanych z żydowską historią Lwowa.

Z programem wykładów gościnnych można zapoznać się dokładniej tutaj.

Program szkoły letniej znajduje się tutaj.