Idea miasta: test rzeczywistości

29 czerwca – 11 lipca 2016 roku w Sławutycz odbędzie się międzydyscyplinarna szkola letnia "Idea miasta: test rzeczywistości".

Miejsce: Sławutycz, Ukraina
Daty: 29 czerwca – 11 lipca 2016 r.
Termin zgłoszenia podań: do 10 maja 2016 r.

O czym można się dowiedzieć w ostatnim nowym i planowanym mieście współczesnej Ukrainy? Szkoła letnia w Sławutyczu daje możliwość przeanalizować, jak się tworzy miasto od pomysłu, poprzez dyskusje i postanowienia, planowanie, budownictwo, do przyswojenia przestrzeni i zabudowań, funkcjonowania instytucji i życia codziennego. Kim są aktorzy i uczestnicy procesu tworzenia miasta i czym są zarządzanie i reformy w planowanym mieście, lecz już w post planowym kontekście? Jakie są wezwania ekologiczne po katastrofie technogennej? Jak można włączyć perspektywy mieszkańców i zbadać, jak się odbywa identyfikacja z miejscem, jakie są doświadczenia miasta, historie ludzi, którzy byli pierwszymi przesiedleńcami, a teraz są sławutyczanami?

Celem międzydyscyplinarnej szkoły letniej jest połączenie formy nauczania i badania z załączeniem podejść i możliwości różnych dyscyplin w poznawaniu miasta oraz napracowanie w tym współpracy. Program szkoły skupi się na społecznej, humanistycznej, ekologicznej i ekonomicznej perspektywach w planowaniu i funkcjonowaniu współczesnego miasta z liczeniem się z kontekstami historycznymi. Przykład Sławutycza pozwoli przeanalizować realizację i doświadczenia takich urbanistycznych i społecznych koncepcji, jakimi są miasto planowane, miasto-utopia, miasto post katastrofalne, eko-miasto, mono-miasto z perspektywy różnych dyscyplin. Szkoła jest skierowana na pogłębienie wiedzy w jednym z zaproponowanych kierunków oraz zapoznania i wypracowania współpracy z pokrewnymi. Udział w seminariach, badaniach polowych i warsztatach metodologicznych da możliwość zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce i otrzymać nowe bodźce do rozwoju profesjonalnego.

Miejsce: Sławutycz – miasto w obwodzie kijowskim. Wybudowane po katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku. Sławutycz jest ostatnim planowanym miastem Związku Radzieckiego i najmłodszym miastem we współczesnej Ukrainie. Wyjątkowe okoliczności jego założenia podziałały na pomysły i proces realizacji projektu nowego miasta. Zespoły ekspertów z ośmiu republik ZSRR uczestniczyły tak w planowaniu, jak też w budowie. Wynikiem jest to, że architektura stała się przejawem krytyki architektury modernistycznej, która łączy międzynarodowy kontekst architektoniczny z podejściami socjalistycznymi i radzieckimi zasadami osobliwości regionalnych. Sławutycz – to realizacja poszukiwań ostatniego pokolenia radzieckich architektów ekologicznie stałej, wygodnej do życia architektury i nowy dom dla pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i byłych mieszkańców zanieczyszczonego miasta Prypeć.

Uczestnictwo: Do udziału w szkole letniej zapraszamy studentów programów magisterskich, aspirantów i niezależnych badaczy w wieku od 18 do 30 lat, lekcyjny lub badawczy kierunek których zawiera antropologię, architekturę, ekonomię, nauki inżynierskie, geografię, historię, projektowanie, politologię, socjologię, kulturologię. My rozumiemy, że każdy prowadzący badania nad miastem, ma różne doświadczenia i własną „lupę”. Dlatego podczas działania międzydyscyplinarnej szkoły letniej będziemy się opierać na opracowaniach w różnych branżach, a także będziemy się zwracać do bardziej szerokiej dyskusji w segmencie badania miast, zabezpieczając przestrzeń dla krytycznego, konstruktywnego i sprzyjającego włączenia się intelektualnego.

Struktura szkoły: W ramach międzydyscyplinarnej szkoły letniej jest zaplanowana praca w różnych kierunkach badawczych w trzech studiach, które wspólnie przeprowadzą analizę i ukształtują ogólną wizję tego, czym jest współczesny Sławutycz, na ile on odpowiada zamysłom architektów i jakie perspektywy ma miasto w przyszłości. Uczestnicy będą pracować pod kierunkiem doświadczonych wykładowców z różnych państw.

Studio 1: Miejskie praktyki, pamięć i wyobrażenie.

W centrum tego kierunku badawczego jest człowiek, który stale tworzy, odtwarza, zamieszkuje, wyobraża i pamięta Sławutycz. Nas interesuje to, jak mieszkańcy najmłodszego ukraińskiego miasta budują swoje związki z przestrzenią: z domem, ulicą, innymi miastami a nawet państwami oraz jakie są ich trajektorie życiowe i sposoby współdziałania z miastem. W tym skierowanym na życiorysy studium będziemy analizować wartości ludzkie, doświadczenia życiowe, codzienne marszruty i wizerunki miejsc.

Studio 2: Przestrzeń i ekologia miasta.

Sławutycz daje wyjątkowe możliwości dla zastanowienia się nad tym, co wiąże nauki przyrodnicze i humanistyczne z architekturą i budową miast. W ramach tego kierunku przeanalizujemy przestrzeń miasta oraz strukturę i funkcjonalność miejskiego ekosystemu: miejskie lasy, parki, krajobraz, rozmaitość biologiczną, zasoby wodne, klimat. To da możliwość zbadać wzajemne działanie środowiska architektonicznego i infrastruktury z ekologicznym systemem miasta. Ten aspekt jest krytycznie ważny dla miasta-satelity elektrowni atomowej.

Studio 3: Finanse miasta i zarządzanie.

Każdego roku organy samorządu lokalnego zatwierdzają budżet miasta. Ale jakie znaczenie te liczby mają dla mieszkańców, którzy każdego dnia z miasta korzystają, dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad możliwościami rozwoju swego biznesu, dla pracowników organów samorządu lokalnego, którzy zatwierdzają decyzje zarządzające dotyczące funkcjonowania miasta. Czy są te liczby dla nich ważne? Rozumienie finansów miasta i budżetowanie jest poręką wsparcia wprowadzenia jakichkolwiek pomysłów do rzeczywistości. W ramach tego kierunku badawczego studenci będą mogli zrobić szczegółową analizę systemu zarządzania miastem.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatorki szkoły Jewhenii Gubkinej na adres elektroniczny: ievgeniia.gubkina@gmail.com lub telefonicznie +38 050 3012876

Organizatorzy

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla na Ukrainie, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej oraz organizacja pozarządowa Urban Forms Center.

Szkoła letnia jest częścią kierunku badawczego Centrum Historii Miejskiej "Urbanizacja planowa w socjalizmie i poza jego granicami: pomysły, doświadczenia, wyobrażenia".