Szkoły letnie


Centrum Historii Miejskiej organizuje w lecie wydarzenia naukowe

Centrum Historii Miejskiej co roku organizuje szkoły letnie poświęcone tematyce miejskiej dla studentów ostatnich lat studiów, doktorantów i młodych badaczy z Ukrainy, na które zaprasza wykładowców z wiodących uniwersytetów i centrów naukowych. Tematyczne szkoły letnie sprzyjają pogłębieniu wiedzy uczestników, dając możliwość zapoznania się z najnowszymi punktami widzenia i tematami badań w dziedzinie historii Europy Środkowo Wschodniej, a w szczególności miast regionu. Stymulują formowanie środowiska młodych badaczy, których łączą wspólne zainteresowania naukowe.

Program szkół letnich obejmuje nie tylko zajęcia wykładowe i seminaryjne, konsultacje ze specjalistami, okrągłe stoły i dyskusje, ale też zwiedzanie muzeów, wystaw, tematyczne projekcje filmowe, podróże do miejsc powiązanych z wieloetniczną historią i wielokulturowym dziedzictwem Ukrainy.

Poprzez organizację szkół letnich Centrum stara się zachęcić młodych do udziału w podobnych projektach na Ukrainie i za granicą oraz do wchodzenia w międzynarodowe środowisko akademickie.