Projekty badawcze

Centrum realizuje i wspiera projekty związane z historią Lwowa i miast Europy Środkowo-Wschodniej

Centrum Historii Miejskiej skupia się na badaniach, których tematyka dotyczy przeszłości, życia społecznego i kultury miast Europy Środkowo-Wschodniej, ich specyfiki przestrzennej, przemian społeczno-kulturowych i życia codziennego. Projekty realizowane w Centrum Historii Miejskiej skupiają się na historii Lwowa, obejmują też historię innych miast i miasteczek, starając się wnosić w badania miast regionu aspekt porównawczy.

Szczególną uwagę zwracamy na tematy, które nie cieszą się w świecie akademickim zbytnią popularnością. Ponieważ skupiamy się na wieku XIX i XX, promujemy różnego rodzaju podejścia do miasta, które traktują je jako konstrukt i fenomen kulturowy. Jednocześnie nasze projekty realizowane są przez badaczy z różnych dyscyplin: socjologii, historii architektury, historii sztuki, geografii, etnologii.

Wyniki zakończonych projektów, a także projektów, które są na końcowym etapie realizacji, przedstawione są na naszej stronie internetowej.

Odrębną kategorię stanowią projekty, które realizowane są w ramach jednego z głównych projektów internetowych Centrum - "Interaktywny Lwów". Projektami takimi są badania poszczególnych dzielnic Lwowa (takich, jak Sychów, Kastelówka, Podzamcze) czy pewnych typów miejskiego budownictwa (np. ulice, pomniki).

Projekt "Mówiona historia Lwowa" skupia się na gromadzeniu relacji mieszkańców Lwowa dotyczących ich życia w mieście; za pomocą tych opowieści prześledzić można zmiany, które zachodziły w poszczególnych ulicach i dzielnicach Lwowa.

Z pytaniami i propozycjami prosimy zwracać się do koordynatora ds. akademickich, dr Iryny Macewko: i.matsevko@lvivcenter.org