Historia publiczna dzisiaj

14-15 marca Centrum Historii Miejskiej i program magisterski z historii publicznej Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu (UKU) organizują warsztaty "Historia publiczna dzisiaj: opowieści ustne, pamięć lokalna i wspólnota". 15 marca wydarzenia programu warsztatów odbędą się w Centrum Historii Miejskiej.

Historia mówiona od początku lat 1990. aktywnie jest wykorzystywana na Ukrainie, lecz częściej w wąskim akademickim kontekście lub w badaniach ściśle krajoznawczych. Jednak opowieści ustne mogą stać się narzędziem nie tylko wzmocnienia i wspierania grup o różnych socjalnych, narodowych czy kulturowych identyfikacjach, ale też krytycznej analizy metod, które wykorzystują różni aktorzy w podawaniu swoich wersji historycznej przeszłości. Przeszłość historyczna, w swoją kolej, może stać się potężnym źródłem przemiany obszarów społecznych, jeśli uczynić kulturę historyczną bardziej demokratyczną i otwartą dla partnerskiej komunikacji pomiędzy zawodowymi historykami i szerszą publicznością.

Celem naszych warsztatów jest trening dla studentów – przyszłych naukowców, aktywistów społeczeństwa obywatelskiego i publicznie-historycznych projektów, które mogą połączyć współczesne podejścia metodologiczne wiedzy społeczno-humanistycznej z krytycznym zainteresowaniem do kultury pamięci różnych grup i wspólnot. Uczestnicy zapoznają się z pracą instytucji Lwowa, które przedstawiają wyniki badań historycznych w formach popularnych dla szerokiej publiczności, a również wezmą udział w dyskusji o projektach teatru dokumentalnego reżysera Ołeksandra Bramy, które opierają się na metodyce historii mówionej.

Podczas warsztatów studenci z całej Ukrainy, którzy studiują kierunki humanistyczne, wezmą udział w lekcjach badaczy i praktyków w dziedzinach historii publicznej, historii mówionej, badań nad pamięcią, będą to Oksana Kiś, Natalia Otriszczenko, Wiktoria Sereda, Wołodymyr Skłokin, Wasyl Rasewycz.