Studium lwowskiego krajobrazu kinowego na interaktywnej mapie

30 listopada 2012 w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja projektu "Kina lwowskie: studium lwowskiego krajobrazu kinowego na interaktywnej mapie".

Podczas spotkania zaprezentowany był projekt "Kina lwowskie", który zrealizowany został w ramach projektu "Interaktywny Lwów". Pokazaliśmy, w jaki sposób można korzystać z interaktywnej mapy, a także obszernej kolekcji fotograficznej "Urbanistycznych obrazów". Oksana Łepak przedstawiła rezultaty badań zrealizowanych w ramach "Kin lwowskich". Uczestnikami prezentacji byli: Oksana Dudko, Oksana Łepka, Roman Łozynski, Iryna Kotłobułatowa.

Celem projektu "Kina lwowskie" jest odtworzenie na interaktywnej mapie Lwowa ("Interaktywny Lwów") historii narodzin i rozwoju lwowskiego "krajobrazu kinowego". Pierwszym zadaniem jest więc zebranie i prezentacja informacji o miejscach, w których znajdowały się kina, architekturze tych budynków i ich dalszych losach; o zmianach nazw kin, właścicieli, repertuaru. Chronologia projektu zaczyna się od momentu pierwszego pokazu kinowego we Lwowie w 1896 roku i prowadzi do chwili obecnej.

Taka baza danych umożliwia nie tylko prześledzenie tego, w jaki sposób kina stały się nieodłączną częścią życia miejskiego i jak je zmieniały, pokazanie związków i wzajemnych wpływów między miastem, społeczeństwem i państwem a przemysłem kinowym. Dlatego też kolejnym zadaniem projektu jest zbadanie kin jako miejsc przecinania się kulturowej, społecznej, politycznej i gospodarczej historii miasta, jako instytucji, poprzez które dostrzec można dynamikę wpływów lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych kontekstów.  

Fotograf - Hanka Yakowenko