Mieszkanie w historycznym centrum: własność prywatna/odpowiedzialność zbiorowa

25 kwietnia 2012 roku w Centrum Historii Miejskiej w ramach wystawy "Dom: Stulecie zmian", dzięki wsparciu Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej GIZ, odbył się okrągły stół na temat "Mieszkanie w historycznym centrum: własność prywatna/odpowiedzialność zbiorowa".

Wydarzenia zeszłego stulecia rażąco zmieniły formy własności przestrzeni mieszkalnej. Kardynalne reformy władzy radzieckiej w sferze gospodarstwa domowego i prawo dotyczące wywłaszczenia nieruchomości doprowadziły do tego, że zamiast jednego gospodarza większość budynków w historycznej części miasta przeszła na własność wielu mieszkańców. W dodatku zachowanie historycznej zabudowy Lwowa nie było priorytetem władzy radzieckiej. A przeprowadzona na początku lat 90-tych prywatyzacja tylko sprzyjała cichemu niszczeniu pamiątek architektury mieszkalnej.

Podczas okrągłego stołu "Mieszkanie w historycznym centrum: własność prywatna /odpowiedzialność zbiorowa" przewodnicząca Wydziału Ochrony Środowiska Historycznego Lilia Onyszczenko powiedziała w jaki sposób były zarządzane budynki mieszkalne w mieście 100 lat temu i co doprowadziło do negatywnych zmian i konfliktu własności.

Przedstawiciele Galicyjskiego Urzędu Rejonowego powiedziali jakie są możliwości współpracy mieszkańców i przedsiębiorców z władzami miasta.

W spotkaniu udział brali także przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Łysenki, którzy podzielili się doświadczeniem pokazującym w jaki sposób własnymi siłami można podnieść jakość życia w historycznym śródmieściu.