Fotografie w zasobach lwowskich archiwów, muzeów i bibliotek

12 września 2008 r. w ramach wystawy "Lwów i Lwowianie", poświęconej 150 rocznicy pojawienia się pierwszych lwowskich fotografii oraz projektu "Koło Lwowa", w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbył się okrągły stół pt.: "Fotografie w zasobach lwowskich archiwów, muzeów i bibliotek".

Uczestnicy spotkania przedstawili referaty o stanie ilościowym oraz o opracowaniu zasobów fotografii przechowywanych we lwowskich muzeach i bibliotekach naukowych; zaprezentowano metodę ekspertyzy historyczno-przedmiotowej fotografii; przeprowadzono charakterystykę zbioru wizualnej Leopolitany w elektronicznym archiwum wydawnictwa "Centr Jewropy"[Centrum Europy].

Celem przeprowadzenia okrągłego stołu było zwrócenie uwagi na przechowywanie, badanie, opracowanie naukowe i publikację fotografii ze zbiorów kolekcji lwowskich archiwów, muzeów i bibliotek.

W ramach okrągłego stołu zaprezentowano międzynarodowe doświadczenie tworzenia katalogów fotografii, metody naukowego opisu i przedstawienia wizualnych materiałów w druku oraz w zasobach internetowych.

Ważnym wydarzeniem spotkania była naoczna prezentacja efektywności metody ekspertyzy historyczno-przedmiotowej fotografii w celu identyfikacji i datowania fotografii militarnych. W ramach okrągłego stołu uzgodniono, że warto stworzyć grupę roboczą dla opracowania wspólnych zasad katalogowania lwowskich fotografii.