Biznes-władza-kino, perspektywy rozwoju przemysłu filmowego na Ukrainie

Od 20 do 27 sierpnia 2008 r. odbywał się we Lwowie III Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego "KinoLew-2008", którego uczestnicy spotkali się na seminarium z cyklu "Koło Lwowa" w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Na spotkaniu zebrali się wybitni ukraińscy reżyserowie: Mychajło i Jurij Ilienko, Oleś Sanin, przedstawiciele ukraińskiego studia filmowego im. O. Dowżenka, właściciel sieci "Kinopałac" Bohdan Batruch, przedstawiciele ukraińskiego i amerykańskiego przemysłu filmowego oraz wiele innych osób, zainteresowanych rozwojem ukraińskiego kina.

Rozmawiano o tym, jak osiągnąć na Ukrainie pożądaną symbiozę biznesu, władzy i producentów filmowych, tak, by ukraińskie filmy były konkurencyjne i wysokiej jakości. Podczas spotkania doszliśmy do wniosku, że ukraińscy reżyserzy nie mogą funkcjonować poza ogólnoświatowymi tendencjami i procesami, oraz że organy władzy państwowej powinny wypracować wyważoną politykę w gałęzi przemysłu filmowego, w przeciwnym razie nasz kraj stanie się producentem seriali i filmów niskiej jakości na potrzeby Rosji (już dziś 80% telewizyjnych oper mydlanych produkowanych jest na Ukrainie na rynek rosyjski). Uczestnicy Koła dyskutowali również o możliwości zmian drogą inicjatyw społecznych, takich jak chociażby "KinoLew".

Kuratorem spotkania była Anastasija Rybnycka, moderował - Bohdan Szumyłowycz.

Przypomnijmy: głównym celem festiwalu "KinoLew" jest prezentacja niezależnego, niezaangażowanego kina, upowszechnianie, opowiadanie, zaznajamianie z tym, co dzieje się dziś w świecie indywidualnej sztuki filmowej. Prócz tego festiwal ma na celu popularyzację wszelkiego rodzaju syntetycznych projektów filmowych. Pokazy festiwalowe odbywają się w Ogrodzie Bernardyńskim (podwórze "Muzeum Idei") pod gołym niebem. 

Więcej na: http://www.idem.org.ua/