Wokół ul. Starojewrejskiej: żydowskie dziedzictwo Lwowa

26 czerwca 2008 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyło się spotkanie poświęcone tematowi dziedzictwa żydowskiego we Lwowie, ze szczególnym uwzględnieniem tej kwestii w kontekście rozwoju centrum miasta. Dyskusja miała na celu stworzenie przestrzeni, w której mogliby się spotkać przedstawiciele różnych środowisk, zwłaszcza naukowcy zainteresowani historią narodu żydowskiego, członkowie współczesnej społeczności żydowskiej, jak również przedstawiciele Rady Miejskiej oraz inwestorzy prywatni, zajmujący się ochroną i rozwojem kwartału średniowiecznej zabudowy żydowskiej w centrum Lwowa.

Dyskusja szybko skupiła się wokół miejsc, które są obecnie przedmiotem największego zainteresowania ze strony inwestorów. Ponad dwudziestu gości Centrum wzięło udział w dyskusji, włączając w to przewodniczącą departamentu ds. zabytków lwowskiej Rady Miejskiej panią Lilię Onyszczenko, przedstawiciela jednego z inwestorów, który planuje budowę w rejonie średniowiecznego kwartału żydowskiego (w tym na działce przylegającej do synagogi "Złota Róża"), pana Mejlacha Szejcheta, przedstawiciela społeczności lwowskich Żydów, oraz pana Jurija Łukomskiego, archeologa pracującego na tym terenie.

Na spotkaniu obecni byli również pisarze, artyści i przedstawiciele muzeów Lwowa. Kwestia rozbudowy działki "Złotej Róży' i działki do niej przylegającej wyznaczały kierunek dyskusji, sygnalizowały problemy, wątpliwości i potencjalne ryzyko, związane z rozwojem historycznych miejsc, zwłaszcza terenów zniszczonych w czasie wojny i Holokaustu, lub terenów z nimi sąsiadujących.

Żywe debaty podczas spotkania pokazały również, że trzeba kontynuować organizację tego typu spotkań i dyskusji: ułatwiają one komunikację i wymianę poglądów między przedstawicielami różnych kół i grup interesów. Centrum planuje organizację jeszcze jednego spotkania, poświęconego projektowi otwarcia Muzeum Kultury Żydowskiej we Lwowie.

Materiały prezentacji z seminarium dostępne są w formacie PDF.