MediaDepo i interaktywne miasto: jak zorganizować festiwal sztuki cyfrowej we Lwowie

2 maja 2008 r. odbyło się spotkanie na temat współczesnej sztuki cyfrowej na świecie i na Ukrainie. Gośćmi seminarium (a także gośćmi obchodów Dnia Miasta Lwowa) byli Kateryna Zawołoka (muzyka eksperymentalna, design), Dmytro Fedorenko (autor radykalnego projektu elektronicznego KOTRA) i Wiktor Dowhaliuk (artysta pracujący w sferze sztuki cyfrowej, autor projektu AKUVIDO).

W ramach seminarium rozmawialiśmy o tym, jak można zaprezentować współczesną sztukę cyfrową we Lwowie i jakie są możliwości organizacji wspólnych projektów sztuki elektronicznej w naszym mieście. Pomysł corocznego festiwalu projektów sztuki cyfrowej rozpatrywaliśmy w kontekście wzbogacenia artystycznego i kulturalnego życia miasta.

Wiktor Dowhaliuk przedstawił swój projekt "Miasto interaktywne". Projekt ten został zrealizowany w Rotterdamie dzięki wsparciu V2_Lab (Institute for the Unstable Media).

KOTRA – to radykalny projekt elektroniczny oraz twórczy pseudonim Dmytra Fedorenka, który jest twórcą i kierownikiem projektu muzyki eksperymentalnej Kvitnu, twórcą i dyrektorem międzynarodowego festiwalu muzyki eksperymentalnej Szczegóły Dźwięku, współtwórcą projektu Nexsound (od 2003 do 2007 roku) oraz twórcą serii relacji z występów na żywo Live Reports.

Kateryna Zawołoka – kompozytorka muzyki eksperymentalnej i projektantka z Kijowa. Zawołoka w swojej muzyce zajmuje się syntezą cyfrową i analogową, wykorzystuje zapisane przez siebie piosenki, poszczególne frazy, różne instrumenty itd. Podróżuje po Ukrainie i zapisuje pieśni ludowe, śpiewane przez prostych ludzi. Jej celem jest zrozumienie i osiągnięcie związku między kontekstem elektronicznym i energią etnicznego głosu.

Zawołoka występuje często na różnych festiwalach w Europie, Azji i na Ukrainie, takich jak Presences Electronique" (INA-GRM), "EME 07", "ClubTransmediale", "Szczegóły Dźwięku", "Kvitnu Fest", "Unsound", "Mediaterrae", "UKRAINA - SVERIGE 4-4", "Hoerkunst", "Interferenze", "Kontra", "Les urbaines", "Cimatics", "Minimax", "Garage", "La nuit bleue," "Kontra-musik", "Femmes" i inne. W 2005 roku jej album „Plavyna” otrzymał nagrodę na festiwalu Prix Ars electronica w Linzu (Austria).

Dodatkowe informacje: http://zavoloka.com

AKUVIDO – to pseudonim artystyczny duetu ukraińskich artystów cyfrowych Wiktora Dowhaliuka i Hanny Kuc. Wiktor Dowhaliuk jest ukraińskim artystą cyfrowym, studiował w lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w L4 Institut fuer Neue Medien (Instytut nowych mediów w Berlinie), mieszka na stałe w Berlinie. Hanna Kac studiowała w charkowskim College’u Artystycznym, na katedrze malarstwa monumentalnego , w lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych i w L4 Institut fuer Neue Medien (Instytut nowych mediów w Berlinie). Liderzy współczesnej sztuki ukraińskiej, programiści, graficy, muzycy. Stworzyli szereg projektów uznanych za absolutnie nowe podejście do wykorzystania mediów cyfrowych w tworzeniu współczesnej sztuki i muzyki. Przedmiotem ich badań jest połączenie dźwięku, wideo, fotografii i animacji komputerowej w projektach interaktywnych. Akuvido otrzymało pierwszą nagrodę na ConcoursInternationaldeNet-Art w ramach VilletteNumeriqueFestival (Paryż).

Dodatkowe informacje: http://www.akuvido.de

Dyskusja na temat współczesnej sztuki cyfrowej i miasta odbywała się w kontekście drugiego lwowskiego festiwalu „Miasto.Niebo.Kino:” filmy Art House Traffic, w programie którego znalazły się nowe europejskie filmy krótkometrażowe (fabularne i animowane, z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemiec, Polski, Szwecji, Ukrainy i innych krajów).